Medicinsk SYV

Glöm inte den medicinska sidan av ditt yrkesval! Här kan du läsa mer om vilka medicinska hinder som kan finnas för de olika inriktningarna på de yrkesförberedande programmen.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Anläggning: gräsallergi, dammallergi, körkort; epilepsi, diabetes, uppmärksamhetsproblem, ADD, viss medicinering, allvarligt synfel.

Husbyggnad: damm- och mögelallergi, epilepsi.

Mark och anläggning: dammallergi, körkort; epilepsi, diabetes, uppmärksamhetsproblem, ADD, viss medicinering, allvarligt synfel.

Måleri: dammallergi, allergi mot lösningsmedel, handeksem, astma, epilepsi

Plåtslageri: dammallergi, astma, epilepsi, handeksem

El- och energiprogrammet

Dammallergi, astma, mögelallergi, epilepsi.

Sjöfart: krav på färgseende

Fordons- och transportprogrammet

Transport: ryggproblem, körkort; epilepsi, diabetes, uppmärksamhetsproblem, ADD, viss medicinering, allvarligt synfel.

Godshantering: ryggproblem, handeksem, epilepsi

Personbil: handeksem, astma, luftrörsproblem

Karosseri/Lackering: handeksem, astma och luftrörsproblem. Allergi mot lösningsmedel, lackeringsfärg eller slipdamm. Läkarundersökning görs vid antagning till karosseri.

Lastbil och mobila maskiner: handeksem, astma, luftrörsproblem, ryggproblem, körkort; epilepsi, diabetes, uppmärksamhetsproblem, ADD, viss medicinering, allvarligt synfel.

Hantverksprogrammet

Finsnickeri: dammallergi, astma

Florist: allergi, astma, hösnuva, handeksem, ryggproblem

Frisör: handeksem, allergi mot kemikalier, astma, ryggproblem

Textil design: handeksem, dammallergi

Övriga hantverk: ta kontakt med syv på skolan

Naturbruksprogrammet

Hösnuva samt djur, gräs- och dammallergi

Ryggproblem, handeksem, astma och luftrörsproblem.

Restaurang – och livsmedelsprogrammet

Bageri och konditor: astma, damm- och mjölallergi, ryggproblem, handeksem, födoämnesallergi

Färskvaror, delikatesser och catering: astma, damm- och mjölallergi, ryggproblem, handeksem, födoämnesallergi

Kök och servering: astma, damm- och mjölallergi, ryggproblem, handeksem, födoämnesallergi

Vårdprogrammet

Handeksem, ryggproblem

Råd till dig som lider av astma

Mer än hälften av de som har astma under skolåren riskerar att astman förvärras eller återkommer i vuxen ålder beroende på hur mycket man kommer i kontakt med starka eller allergiframkallande ämnen. Det kan även gälla ämnen som man tidigare inte reagerat emot men som man vet lätt framkallar allergiska reaktioner. Yrken där man dagligen kommer i kontakt med starkt allergiframkallande ämnen kan vara riskyrken för dig som har eller har haft astma. En lämplig arbetsmiljö för dig är en ren arbetsplats, där det inte finns onormalt mycket fritt damm och som är fritt från starkt allergiframkallande ämnen, t ex djur, starka dofter och kemikalier.

Exempel på yrken du bör undvika om du har astma:

 • Lantbrukare
 • Djurskötare, veterinär
 • Bibliotekarie
 • Bagare
 • Frisör
 • Svetsare
 • Billackerare
 • Arbete i kemisk industri
 • Arbete i plastindustri
 • Gruv- och bergsarbetare
 • Målare
 • Golvläggare
 • Arbete i trävarubranschen
 • Arbete i textilindustrin

All kontakt med isocyanater bör undvikas. Om du ändå siktar på något av riskyrkena ovan så kontakta hälsovården för att diskutera riskerna för just dig i den utbildning eller det yrke du vill utbilda dig till.

Råd till dig som lider av atopisk eksem

Atopiskt eksem kallas den typ av eksem som ofta hos barn uppträder i böjveck på armar och ben. Huden är allmänt torr, särskilt under den kalla årstiden eller om man badar eller duschar för mycket. Atopiskt eksem under uppväxten innebär en risk att få handeksem i vuxen ålder. Risken är särskilt stor inom yrken där man dagligen kommer i kontakt med hudirriterande ämnen eller yrken där man måste tvätta sig ofta.

Riskyrken

Frisör – risken för handeksem är särskilt stor i detta yrke

Vårdyrken – inom sjukvården tvingas man inom vissa verksamheter tvätta händerna upp till 70 gånger per dag (t ex operationsavdelning) och det tål ofta in den som har känslig hud. Vissa yrken inom vårdsektorn är lättare att klara för den som har eksemtendenser, t ex arbete inom social hemtjänst, barnskötare på förskola.

Verkstadsteknik, plåt och svets, fordonsteknisk utbildning – dess yrkesområden innebär för huden kontakt med smuts, olja och andra lösningsmedel med hudirriterande effekt.

Måleri, billackering – lösningsmedel, lacker och slipdamm är ofta starkt hudirriterande och uttorkande för huden.

Livsmedelsarbetare – arbete i charkuteri, i restaurangnäring och bageri är yrken som inte går att klara för den som har handeksem.

Lokalvårdare – vatten och rengöringsmedel av olika slag kan vara hudirriterande för känslig hud och ge handeksem.

Råd om studie- och yrkesval med anledning av defekt färgsinne

Defekt färgseende innebär att du har svårigheter att urskilja nyanser, i första hand mellan röd och grön färg. Inom vissa yrken och branscher innebär detta ett hinder.

Krav på normalt färgsinne

Luftfartspersonal – för trafikflygare, flygmekaniker och flygledare krävs normalt färgsinne enligt bestämmelserna för civil luftfart. För privatflygare krävs också normalt färgsinne, men vissa defekter godtas för dagflygare.

Järnvägspersonal – normalt färgsinne krävs för vissa typer av arbetsuppgifter. Berörda grupper är i förstahand förarpersonal (lok, motorvagnar, banfordon mm) samt personal i växlings- och andra bangårdstjänster. Dessutom tågmästare, konduktör samt reparatör där trafiksäkerheten är beroende av normalt färgsinne.

Spårvägspersonal – samma regler som för järnvägspersonal.

Sjöfartspersonal – för utkiksman, rorsman och vaktgörande fartygsbefäl krävs normalt färgsinne enligt lag. Färgsinnesundersökning sker i samband med antagning till utbildning vid sökande av sjökaptens-, styrmans-, skepparbrev- eller förarbevis.

Polispersonal – För alla aktiva polismän krävs normalt färgsinne, men kravet gäller inte polissekreterare, polisintendenter, polismästare och administrativ personal.

Övriga yrken med vissa restriktioner

Flygplanspilot – Det finns begränsningar avseende längd, de flesta flygbolag anställer endast piloter som är mellan 158 cm och 195 cm långa på grund av att utrymmet i kabinen är anpassat för dem. 

Polis – Antagningskraven är flera, se polisens hemsida för mer information. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ­– som till exempel adhd, Aspergers syndrom och autism – ska numer få individuella bedömningar hos Plikt- och Prövningsverket. 

Järnvägsjobb – Att arbeta som tekniker på järnvägen eller som lokförare på ett tåg är riskfyllt arbete som kräver förmågor som koncentration under lång tid, simultankapacitet och stresshantering. Dessa områden tillsammans med många fler områden testas grundligt i arbetspsykologiska tester tillsammans med hälsotester innan man får börja ett arbeta eller påbörja en utbildning till tex lokförare.