Tänk om, tänk nytt, tänk annorlunda…

Sex tänkarhattar, (eng. Six Thinking Hats) är en tankemetod som beskrivits i boken med samma namn av Edward de Bono.

De sex tänkarhattarna symboliserar olika sätt att tänka, och ska användas genom att man enskilt eller i grupp fokuserar på ett problem från sex olika perspektiv. De sex hattarna har olika färger och tas på antingen mentalt eller fysiskt. Metoden har använts med framgång på flera företag, och det ges kurser i hur man ska leda möten där de sex tänkarhattarna används.

 

Syften med tänkarhattar

  • Fokusera och förbättra tänkandet
  • Uppmuntra kreativt tänkande och prova nya infallsvinklar
  • Förbättra kommunikation
  • Effektivisera beslutsfattande

 

När kan man använda övningen?

  • Vid val av gymnasieprogram
  • Vid val av vidareubildning/yrke

Hattarna

Vit hatt representerar information och fakta.

Röd hatt representerar intuition och känslor, vilket inte behöver motiveras.

Gul hatt representerar positiva möjligheter som motiveras logiskt.

Svart hatt representerar risker, hot och söker hinder som motiveras logiskt.

Grön hatt representerar det kreativa, och används för alternativ och nya lösningsförslag.

Blå hatt representerar process, eller tänkandet om tänkandet. Till exempel kan man under blå hatt säga att "nu behövs det lite mer grön hatt-tänkande". Sammanfattar, drar slutsatser och fattar beslut.