Examina på forskarnivå

Fyra examina på forskarnivå

Det finns fyra typer av examina på forskarnivå, de delas upp i generella examina och konstnärliga examina.

 

Doktorsexamen – generell och konstnärlig

En doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års utbildning.

För examen krävs godkända prov i de kurser som ingår i utbildningen, samt en godkänd vetenskaplig avhandling om minst 120 högskolepoäng.

Själva examinationen kallas för disputation vid avläggande av doktorsexamen där avhandlingen ska försvaras.

 

Licentiatexamen – generell och konstnärlig

En licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng, motsvarande minst två års utbildning.

För examen krävs godkända prov i de kurser som ingår i utbildningen, samt en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng. För att få en konstnärlig licentiatexamen ska minst 60 poäng vara i ett konstnärligt forskningsprojekt.

Konstnärliga examina

Som nybliven doktor kan du genomföra postdoktoral forskning, postdok. Det ger dig möjlighet att skaffa dig ytterligare erfarenhet som forskare. Det är vanligt att göra sin postdok utomlands, vid ett universitet eller forskningsinstitut.