Folkhögskolor

Gå på folkhögskola

På folkhögskola kan du bli behörig till högre studier, utveckla ett intresse eller utbilda dig inom ett yrke. På folkhögskolan finns ett stort utbud av kurser – inom allt från vård och journalistik till hållbar utveckling och speldesign.

Folkhögskolan är öppen för alla vuxna. Undervisningen utgår från dig och dina erfarenheter och du har stort utrymme att påverka din utbildning. På folkhögskolan är grupperna oftast mindre och du går vanligtvis i en klass som läser tillsammans på heltid.

Välj bland över 150 folkhögskolor och 2500 kurser
Det finns över 150 folkhögskolor. De är spridda över hela landet och drivs av organisationer och regioner. Varje folkhögskola har sin egen inriktning och bestämmer själv över innehållet i kurserna. Alla folkhögskolor har dock ett gemensamt uppdrag; att stärka demokratin och utjämna utbildningsklyftor i samhället.

Bli behörig till högre studier
Om du vill få kunskaper på grundskole- eller gymnasienivå finns Allmän kurs på folkhögskola. Här kan du bli behörig till högre studier och få möjligheten att söka dig vidare till högskola eller yrkeshögskola. Du kan även kombinera din allmänna kurs med ett intresse, genom att välja en Allmän kurs med en inriktning.

Utveckla ett intresse
En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, friluftsliv eller friskvård. Här studerar du för att fördjupa ett intresse.

Utbilda dig inom ett yrke
Exempel på yrkesutbildningar på folkhögskola är journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, vårdbiträde och tolk. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

Åldersgränser
Folkhögskolan är i första hand en utbildningsform för vuxna, från 18 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte.

Söka till folkhögskola
De flesta kurser börjar i augusti, en del i januari. Ansökningstiderna varierar för olika skolor och kurser.

Internat
Många folkhögskolor har ett internat där du kan bo tillsammans med andra kursdeltagare. Du får betala för att bo på internat.

Studiestöd
Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studie-hjälp om du läser en folkhögskolekurs. Det är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka. Bidraget kan bestå av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Om du läser på folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar kan du söka studiemedel även innan du fyller 20.

Skillnad mot komvux och gymnasieskola
På folkhögskolans Allmänna kurs kan du, precis som på komvux, läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå. Du får inga betyg, däremot ett intyg på din behörighet och ett studieomdöme. Folkhögskolorna har ofta mindre studiegrupper och du går vanligtvis i en klass som studerar tillsammans på heltid, medan man på komvux läser enstaka kurser i grupper med varierande deltagare och som varierar i storlek.

På folkhögskolan studerar du också ofta ämnesövergripande i projektform, vilket innebär att folkhögskolan kan bryta det vanliga schemat för ett projekt som ger kunskaper i till exempel engelska, samhällskunskap och matematik på samma gång.
Folkhögskolans profilkurser har ofta en inriktning som gör kurserna unika för folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra med komvux.


Skillnad mot högskola och yrkeshögskola
Folkhögskolan har även eftergymnasiala yrkesutbildningar. Dessa kan ställa samma antagningskrav som högskolan/yrkeshögskolan gör, men ger inga högskolepoäng/YH-poäng.

Mer information
På webbplatsen www.folkhogskola.nu hittar du information om alla folkhögskolor och deras kurser.