Folkhögskolor

Gå på folkhögskola

Bli behörig till högre studier, utveckla ett intresse eller utbilda dig inom ett yrke genom att studera på folkhögskola! På folkhögskolorna finns ett stort utbud av kurser inom en mängd olika områden. Folkhögskolan är öppen för alla vuxna. Undervisningen är fri och frivillig och utgår från dig och dina erfarenheter och behov. Du har stort utrymme att tycka till om kursen du går på och påverka din utbildning.

Välj bland över 150 folkhögskolor och 2 500 kurser
Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige. De är spridda över hela landet och drivs av organisationer och regioner. Varje folkhögskola har sin egen inriktning och bestämmer själv över innehållet i kurserna. Något alla folkhögskolor har gemensamt är att de ska verka för att stärka demokratin och för att utjämna utbildnings-klyftor i samhället.

Bli behörig till högre studier
Om du vill få kunskaper motsvarande grundskola eller gymnasieskola finns Allmän kurs på folkhögskola. Här kan du bli behörig till högre studier så att du kan söka dig vidare till högskola eller yrkeshögskola. Du kan även kombinera din allmänna kurs med ett intresse, genom att välja en Allmän kurs med en särskild inriktning.

Utveckla ett intresse
Du kan gå en profilkurs för att fördjupa ett intresse, till exempel förbereda dig för vidare studier inom konst eller musik eller förvärva en spetskompetens. En profilkurs kan vara inriktad på allt ifrån musik eller media till friluftsliv eller friskvård.

Utbilda dig inom ett yrke
Exempel på yrkesutbildningar på folkhögskola är journalist, fritidsledare, lärarassistent och vårdbiträde. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, andra är på gymnasienivå.

Åldersgränser
Folkhögskolan är i första hand en utbildningsform för vuxna, från 18 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte.

Söka till folkhögskola
De flesta kurser börjar i augusti, en del i januari. Ansökningstiderna varierar för olika skolor och kurser. På folkhögskola.nu kan du hitta alla kurser och se vilka som går att söka till just nu.

Internat
Många folkhögskolor har ett internat där du kan bo tillsammans med andra kursdeltagare. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö. Bor du på internat ingår du i en gemenskap med andra deltagare även på fritiden. Många folkhögskolor brukar ordna kultur- och gemenskapsaktiviteter, som till exempel utflykter, konserter eller sportturneringar.

Studiestöd
Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp om du läser en folkhögskolekurs. Det är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka. Studiehjälpen kan bestå av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Om du läser på folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar kan du söka studiemedel även innan du fyller 20.

Skillnad mot komvux och gymnasieskola
På folkhögskolans allmänna kurs kan du, precis som på komvux, läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå. Du får inga betyg, däremot får du ett intyg på din
behörighet och ett studieomdöme. Folkhögskolorna har ofta mindre studiegrupper och du går vanligtvis i en klass som studerar tillsammans på heltid. På vissa folkhögskolor studerar deltagarna ämnesövergripande i projekt, som kan ge kunskaper i till exempel engelska, samhällskunskap och matematik på samma gång. Folkhögskolans profilkurser har ofta en inriktning som gör kurserna unika för folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra rakt av med komvux.

Skillnad mot högskola och yrkeshögskola
Folkhögskolan har även eftergymnasiala yrkesutbildningar. Dessa kan ställa samma antagningskrav som högskolan/yrkeshögskolan gör, men ger inga högskolepoäng/YH-poäng.

Mer information
På webbplatsen www.folkhogskola.nu hittar du information om alla folkhögskolor och deras kurser.