Komvux

Att studera på komvux/vuxenutbildning

På komvux motsvarar innehållet och studieuppelägget den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men det är anpassat för vuxna. Studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre vilket betyder att du som student får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier. I vilken takt du vill studera och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en Studie och yrkesvägledare där ni upprätta en individuell studieplan.

Grundläggande vuxenutbildning
Har du gått en kortare utbildning än nio år eller behöver repetera några ämnen innan du fortsätter på gymnasienivå är det den grundläggande vuxenutbildningen till för dig.

Gymnasial vuxenutbildning
Har du ett ofullständigt gymnasiebetyg eller saknar kurser och behöver behörighet till högskolan är det den gymnasiala vuxenutbildningen som du ska gå. Denna har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger också samma kompetens.

Stor frihet att studera vid komvux 
När du studerar på komvux har du stor frihet att bestämma hur du vill lägga upp dina studier. Du avgör själv om du vill läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid eller på distans. Du kan själv bestämma vilka ämnen du ska läsa och hur du ska kombinera dem. Om du vill är det också möjligt att läsa bara en eller ett par enstaka kurser.

Även yrkesutbildningar på komvux  
I många kommuner finns även kortare yrkesutbildningar på komvux, så kallade påbyggnadsutbildningar. Vilka utbildningar som erbjuds varierar från kommun till kommun. Exempelvis finns utbildningar till barnskötare, elinstallatör, trafiklärare och ambulanssjukvårdare. För mer information om påbyggnadsutbildningar får du genom att kontakta komvux i din kommun.

Skaffa behörighet till högskolestudier  
För alla utbildningar på högskolenivå krävs det att du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Det vanligaste att få behörighet är genom studier på gymnasiet men du kan även få det genom att studera på komvux.

Jag vill läsa upp betyg – hur fungerar det?  
Förr kunde man läsa upp sina betyg på komvux för att öka sina chanser att komma in på en högskoleutbildning. I många kommuner har man nu tagit bort möjligheten att delta i undervisningen för att läsa upp betygen. Dock har du rätt till en så kallad prövning. En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Resultatet avgör vilket betyg du får. Att göra en prövning har en avgift på upp till 500 kronor per kurs. Observera att du inte kan få studiemedel när du pluggar inför en prövning.

Utbyteskomplettering och tilläggskomplettering  
Att läsa upp betyg kallas för konkurrenskomplettering och kan göras på ett par olika sätt:

Att utbyteskomplettera innebär att du försöker läsa upp betyget i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du lyckas få ett nytt högre betyg räknas det in i ditt jämförelsetal istället för det gamla, och jämförelsetalet höjs därmed.

Att tilläggskomplettera innebär att du läser helt nya kurser för att försöka höja ditt jämförelsetal. Om betyget du får i en ny kurs höjer ditt jämförelsetal räknas det in, annars inte.