Forska

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå.

Utbildningen på forskarnivå varar vanligtvis i fyra år (240hp) och leder till en doktorsexamen. Det finns också möjlighet att avsluta utbildningen efter två år (120hp) med en licentiatexamen. Utöver detta finns även konstnärlig licentiatexamen och konstnärlig doktorsexamen. Läs mer här.

Forskarutbildningens syfte

  • Stimulera till ett vetenskapligt förhållningssätt.
  • Utveckla färdigheter i att finna metoder och teorier att bearbeta problem.
  • Utbilda i att kommunicera forskningsresultatet.
  • Få doktoranden att reflektera kritiskt över avhandlingsämnet.

Det finns även studenter som är engagerade i forskning på en institution i väntan på, och i hopp om, att antas som doktorander. Dessa studenter kallas ibland för skuggdoktorander.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå måste du ha något av följande:

  • Grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå.
  • 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • Motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet

Vissa utbildningar kan ha krav på särskild behörighet som varje högskola beslutar om. Det gäller oftast kunskaper från högskoleutbildning, men krav på särskild yrkeserfarenhet kan också förekomma.

Finansiering

Du kan finansiera dina forskarstudier på flera olika sätt. Det vanligaste och tryggaste sättet är genom en doktorandanställning, men det finns också utbildningsbidrag och annan form av finansiering via universitetet eller högskolan.

Du har också möjlighet att få studiemedel för doktorandstudier. I allmänhet får du bara studiemedel under sex års heltidsstudier och i och med att en doktorsexamen tar minst sju år kan det vara svårt att finansiera den med bara studiemedel.

Ansökan

Universiteten och högskolorna sköter själva antagningen till sina utbildningar på forskarnivå.

Kontakta institutionssekreteraren eller någon som är ansvarig för utbildningen för att få mer information. Vissa institutioner har bestämda anmälningsdagar medan andra tar in studenter efter hand. Det finns ofta speciella anmälningsblanketter att använda.

Forska utomlands

Att vidga sina vyer i ett annat land och forska där är också ett alternativ. Här kan du läsa mer om det.

Arbete och framtid

Om du har en examen från forskarnivå är det vanligtvis lätt att få ett arbete, men det kan vara hård konkurrens om forskningsjobb. Ett vanligt yrke för en doktorand är som lärare på universitet eller högskola.

Låter det här som någonting för dig? Läs mer om forskarutbildningarna här på studera.nu eller prata med en studievägledare för att komma i kontakt med antingen en handledare eller en lektor vid institutionen där du är intresserad av att studera.

Källa: Studera.nu