VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Vill du lära dig bygga system för kyla, värme, avlopp och vatten? Skulle det vara intressant att sköta en fastighet? Då kanske VVS- och fastighetsprogrammet är något för dig. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. VVS- och fastighetsprogrammet kommer att omfatta 2800 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Läs mer här.

4 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Fastighet

Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • fastighetstekniker
 • fastighetsskötare
 • fastighetsvärd

Kyl- och värmepumpsteknik

Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • kylmontör
 • kyltekniker

Ventilation

Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning och injustering. Du får också lära dig funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning i olika ventilationssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • ventilationstekniker

VVS

Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • VVS-montör
 • industrimontör

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • idrott och hälsa
 • historia
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • elektroteknik
 • systemkunskap
 • verktygs- och materialhantering

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du tränar din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag samt i att arbeta självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder.

Gymnasiearbete

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vad gör eleverna efter VVS- och fastighetsprogrammet?
Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket