Anställningsintervju

Nu är det dags att gå på intervju. Läs på om vad företaget gör. Vad de tillverkar, hur många anställda de har, hur länge de har funnits m m. Du kan hitta information på företagets egen hemsida, men du kan även googla företaget och då få reda på ännu mer. Du kommer känna dig mer självsäker när du kommer till intervjun om du verkligen vet vad det är för företag du är på.

Praktiska råd

 • Tänk på att ha hela och rena kläder.
 • Var utsövd och lagom mätt – försök vara på topp, i balans.
 • Kontrollera var intervjun ska äga rum och hur du tar dig dit.
 • Kom dit en kvart innan för att hinna gå ner i varv och få koncentration.
 • Hälsa med ett fast handslag och möt blicken.
 • Slappna av och försök andas lugnt. Tala tydligt, inte för fort.
 • Håll mest ögonkontakt med den som ställt frågan, men glöm inte de övriga.
 • Kortare tankepauser är ok. Be dem förtydliga sig om du är osäker på frågan.
 • Glöm inte stänga av mobiltelefonen!

Intervjufrågor som kan komma

 • Kan du berätta lite om dig själv?
 • Vilka yrkesambitioner har du?
 • Vilka är dina starkaste sidor?
 • Har du några svaga sidor?
 • Hur tar du ett viktigt beslut?
 • Vad tycker du om att få kritik?
 • Beskriv en motgång du haft och vad du då gjorde?
 • Berätta om din arbetslivserfarenhet?
 • Varför blev det just detta studie-/yrkesområde för dig?
 • Har du några särskilda fritidsintressen?
 • Varför har du sökt den här tjänsten?
 • Beskriv ditt drömjobb
 • Har du någon erfarenhet av denna typ av arbete?
 • Vad betyder service och kvalitet för dig?
 • Hur kommer du att ta dig till jobbet?
 • Om du haft jobb tidigare vad gjorde du där?
 • På vilken av dina arbetsplatser har du trivts bäst? Varför?
 • Varför tycker du att vi ska anställa just dig?
 • Ge exempel på hur du samarbetar med andra?
 • Vilka löneanspråk har du?
 • Varför tycker du att vi ska anställa just dig?

Frågor du kan ställa.

Genom att ställa frågor och följdfrågor visar du ett aktivt intresse och att du förberett dig väl. Du kan också få samtalet in på områden som är viktiga för dig. Här är lite tips på frågor:

• Hur kan en vanlig arbetsvecka se ut?
• Vad förväntar ni er av den som får tjänsten?
• Kan ni konkretisera ansvar och befogenheter som finns i tjänsten?
• Hur är internutbildningen upplagd?
• Vad tycker ni är det bästa med att arbeta här? Finns något minus?
• När kan jag förvänta mig besked om tjänsten?

LYCKA TILL!