Programmet för hantverk och produktion

Programmet för dig som vill arbeta med till exempel hantverk eller montering inom industrin.

Det här lär du dig på programmet

  • arbeta med uppgifter inom hantverk och produktion.
  • kunskaper om hur hantverk och produktion går till och hur maskiner och redskap kan användas. Det kan handla om formgivning och tillverkning av hantverksföremål, montering och svetsning.
  • lära dig hur maskiner och redskap ska skötas och hanteras på ett säkert sätt.
  • lära dig om olika tillverkningsmetoder och du får kunskap om olika material som används inom hantverk och produktion.
  • träna dig i att samarbeta och möta kunder på ett serviceinriktat sätt.
  • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Speciellt för detta program

Alla elever på programmet för hantverk och produktion ska läsa ämnena form och design, hantverk och produktion samt material och verktyg.

Så här arbetar man på programmet

  • arbetar du praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
  • utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Du tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar.
  • utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som bland annat kan röra sig om dina möten med människor i olika servicesituationer.
  • tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Här kan du se en film om programmet från Skolverket.