Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för dig som vill arbeta med till exempel barn eller äldre.

Det här lär du dig på programmet

 • människans utveckling och olika behov som människor har, både barn och gamla.
 • olika funktionsnedsättningar och om vård och omsorg.
 • lära dig om hälsa och ohälsa.
 • hur valet av livsstil påverkar hälsan.
 • kunskaper om mänskliga rättigheter och reflektera över demokratiska värderingar och olika etiska frågor.
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Speciellt för detta program

Alla elever på programmet för hälsa, vård och omsorg ska läsa ämnena hälsa, människan, service och bemötande samt vård och omsorg

Så här arbetar man på programmet

 • praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
 • tränar du dig i att klara av arbetsuppgifter som behövs för att kunna hjälpa människor med deras vård och deras hushållsarbete.
 • arbeta med olika skapande verksamheter och friluftsliv för att utveckla kunskaper som kan användas i arbete med människor i olika åldrar.
 • utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som bland annat kan röra sig om dina möten med människor.

Här kan du se en film om programmet från Skolverket.