Yrken flest jobbar med

Dessa yrken jobbar de flest inom:

 1. Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
 2. Butikssäljare, fackhandeln
 3. Grundskollärare
 4. Företagssäljare
 5. Barnskötare
 6. Vårdbiträden
 7. Lager- och terminalpersonal
 8. Butikssäljare, dagligvaror
 9. Övriga kontorsassistenter och sekreterare
 10. Städare
Dessa de vanligaste jobben för män:

 1. Företagssäljare
 2. Lager- och terminalpersonal
 3. Lastbilsförare m.fl
 4. Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
 5. Träarbetare, snickare m.fl.
 6. Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbetare
 7. Butikssäljare, fackhandel
 8. Fastighetsskötare
 9. Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatör
 10. Installations- och serviceelektriker
Dessa är de vanligaste jobben för kvinnor:

 1. Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
 2. Barnskötare
 3. Grundskollärare
 4. Förskollärare
 5. Vårdbiträden
 6. Butikssäljare, dagligvaror
 7. Övriga kontorsassistenter och sekreterare
 8. Städare
 9. Personliga assistenter
 10. Butikssäljare, dagligvaror

Källa: Statistiska Centralbyrån, yrkesstatistik baserad på 2015. Utkommet 2017-03-08.