Naturbruksprogrammet, NB

Vill du arbeta med jordbruk, skog eller djur? Vill du jobba som greenkeeper eller inom travsport? Då kanske Naturbruksprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Naturbruksprogrammet kommer att omfatta 2800 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Läs mer här.

6 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Naturturism

Du lär dig om hur naturresurser kan förvaltas och göras tillgängliga för besökare och hur du kan leda deras naturupplevelse. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • naturguide
 • sportfiskeguide
 • arbete inom jakt och viltvård eller fackhandeln

Djurvård

Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • djurvårdare
 • arbete med hundar
 • arbete eller inom zoofackhandeln

Hästhållning

Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • hästskötare med inriktning mot ridning eller trav

 

Lantbruk

Du lär dig om mark, växter, djur, ekonomi, teknik och naturresursförvaltning. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom lantbruk med inriktning mot:

 • maskiner
 • djur
 • växtodling
 • landsbygdstjänster

Skogsbruk

Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • skogsmaskinförare
 • skogsvårdare

Trädgård

Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom t ex:

 • skötsel av utemiljöer
 • trädgårdsodling
 • trädgårdsanläggning

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • biologi
 • entreprenörskap
 • naturbruk

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet granskar och reflekterar du kritiskt kring hur du kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du arbetar praktiskt och utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Gymnasiearbete

I slutet av Naturbruksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att för att kunna planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vad gör eleverna efter Naturbruksprogrammet?
Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.