Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för dig som vill arbeta med till exempel underhåll av fordon och maskiner eller arbeta med varor på lager.

Det här lär du dig på programmet:

 • om olika fordon och om hur de ska skötas och underhållas.
 • hur man hanterar gods på lager och i terminaler och hur olika datasystem kan användas inom lagerhantering.
 • träna dig i att samarbeta och bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt.
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Speciellt för detta program

Alla elever på programmet för fordonsvård och godshantering ska läsa ämnena fordonsbranschen, fordonsteknik och godshantering.

Så här arbetar man på programmet

 • praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
 • träna dig i ett undersökande arbetssätt och att använda rätt utrustning, verktyg och metoder.
 • träning i att använda olika typer av datasystem för informations- och felsökning av till exempel en motor.
 • utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som bland annat kan röra sig om dina möten med människor i olika servicesituationer.
 • tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Här kan du se en film om programmet från Skolverket.