Tjänar du på att läsa vidare?

Generellt sett är det lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner. Men sett till genomsnittet lönar det sig att ha en universitets- eller högskoleutbildning.

Genomsnittslön

År 2021 var den genomsnittliga månadslönen 33 700 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 39 000 kronor och för kvinnor 35 100 kronor, enligt Medlingsinstitutet.

Här kan du se den genomsnittliga månadslönen för olika utbildningsnivåer.

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Grundskola eller liknande, kortare än 9 år 25 400 27 800
Grundskola eller liknande, 9 – 10 år 27 800 32 200
Gymnasial utbildning, högst 2 år 30 600 35 100
Gymnasial utbildning, 3 år 30 200 34 400
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 34 800 40 800
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 41 400 49 400
Forskarutbildning 55 100 59 800

Andra värden

Det finns även annat än det ekonomiska som gör att det är bra att studera på universitets- och högskolenivå. Till exempel lär du dig förutom ämnes- och faktakunskaperna:

  • att själv hitta och använda ny kunskap
  • att hantera komplexa sammanhang och lösa problem
  • kritiskt tänkande och ifrågasättande
  • förmågan att lära nytt inom nya områden

Det gör dig till en tillgång för en arbetsgivare.

Källa: studera.nu