Tjänar du på att läsa vidare?

Generellt sett är det lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner. Men sett till genomsnittet lönar det sig att ha en universitets- eller högskoleutbildning.

Genomsnittslön
År 2012 var den genomsnittliga månadslönen 29 800 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 32 100 kronor och för kvinnor 27 600 kronor, enligt SCB.
Här kan du se den genomsnittliga månadslönen för olika utbildningsnivåer. Källa: SCB:s statistik för 2013.

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år 22 600 25 600
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 24 200 27 700
Gymnasial utbildning, högst 2 år 25 800 29 900
Gymnasial utbildning, 3 år 25 200 28 900
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 29 200 34 900
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 33 000 41 900
Forskarutbildning 44 900 51 700

 

Andra värden

Det finns även annat än det ekonomiska som gör att det är bra att studera på universitets- och högskolenivå. Till exempel lär du dig förutom ämnes- och faktakunskaperna:

  • att själv hitta och använda ny kunskap
  • att hantera komplexa sammanhang och lösa problem
  • kritiskt tänkande och ifrågasättande
  • förmågan att lära nytt inom nya områden

Det gör dig till en tillgång för en arbetsgivare.

Källa: studera.nu