Efter gymnasiet

 

Möt en ny värld samtidigt som du lär för livet!

Om man är sugen på att komma ut i världen medan man pluggar finns det massor av olika vägar att gå. Det viktigaste är att först fundera igenom vad som är syftet med utlandsstudierna. Vill man till exempel lära sig språket, göra en insats för världen eller förlägga en del av sin högskoleutbildning i ett nytt land?

Språkstudier
Lär sig språk gör man bäst i länder där de talas. Många ungdomar åker utomlands en sommar eller en termin för att plugga språk.

Folkhögskola
På en del folkhögskoleutbildningar är en del eller hela studietiden förlagd utomlands.

Högskola/Universitet
Innan man sätter igång hela processen med ansökningar till olika universitet eller utbytesprogram och eventuella stipendieansökningar kan det vara bra att tänka igenom syftet med utlandsstudierna noggrannt. Att läsa på ett främmande språk är krävande och man måste i de allra flesta fall ha mycket goda kunskaper i språket för att klara sina studier med allt vad det innebär av att följa undervisningen, skriva tentor och uppsatser med mera. Det är ovanligt med engelskspråkiga kurser utanför engelsktalande länder och de nordiska länderna. Om man vill studera utomlands för att man är studietrött kan det ibland vara bättre att jobba utomlands tills motivationen kommer tillbaka!

En bra sida att utgå ifrån om man vill studera utomlands på högskolenivå är studera.nu som samarbetar med alla Sveriges universitet och högskolor.

Via utbytesprogram
Att åka på ett utbyte via sin högskola eller sitt universitet är också ett bra sätt att vidga sina vyer. Två av de största utbytesprogrammen är ERASMUS som riktar sig till studenter inom EU/EES och Nordplus som verkar för ökade kontakter mellan länderna i Norden. En fördel med att åka inom ett program som ERASMUS eller Nordplus är att man alltid kan tillgodoräkna sig sina studier i Sverige och att man inte behöver betala några kursavgifter i landet man studerar. Det går dock inte att läsa en hel utbildning inom ett utbytesprogram, utan utlandsstudierna är begränsade till ca 3-12 månader.

På egen hand
Man kan naturligtvis också studera utomlands på egen hand. Det kräver lite mer av en eftersom man inte kan förvänta sig samma hjälp med ansökningshandlingar, visum, kontakt med myndigheter med mera som när man ingår i ett utbytesprogram. Om man vill läsa en hel utbildning utomlands är detta också det enda sättet. Det är viktigt att komma ihåg att alla utbildningar inte kan tillgodoräknas eller användas i Sverige utan komplettering. Sådana utbildningar kan till exempel vara jurist, läkare, psykolog eller apotekare. Inom Norden finns dock ett avtal som automatiskt godkänner behörigheten mellan länderna. Det finns ett liknande inom EU också, men man bör alltid noggrannt kontrollera vad som gäller för just den utbildning man själv är intresserad av.

Det kan också vara svårt att påbörja en utbildning i ett land och senare avsluta den i Sverige. Bolognaprocessen som genomfördes i EU den 1 juli 2008 syftar till att förenkla för landsöverskridande studier, men om du inte har en avklarad examen i ett land, och i vissa fall även annars, kan det vara svårt att tillgodoräkna sig sina utlandsstudier till fullo.

Stipendier
Det kan bli dyrt att plugga utomlands om man förutom eventuella ökade levnadskostnader i landet, resor med mera också måste betala kursavgifter för sina studier. Ett sätt att minska sina kostnader är att söka ett stipendium. Det finns massor att söka så om man bara lägger ner lite tid på att gå igenom olika stipendiesajter har man mycket att vinna!