Räkna ut ditt meritvärde – för dig som ska söka gymnasium

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg. Betygsskalan är A–F.

Meritvärde
För att komma in på en gymnasieutbildning gäller det att ha tillräckliga meritvärden. Det är slutbetyget från nian som ligger till grund för meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. (17 betyg om man läser moderna språk.)

Så här räknar du ut ditt meritvärde.

Till populära utbildningar är det ofta fler som söker än antal platser. Då gör skolan ett urval. De som har högst meritvärden kommer in. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Tänk på att ditt språkval i moderna språk kan ge dig viktiga meritpoäng till gymnasieansökan.