Introduktionsprogram

Om du av någon anledning inte kan söka till de nationella programmen finns det fem olika introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter.

Genom att gå ett av dessa programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ersätter de tidigare individuella programmen.

Preparandutbildning
Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.
Den utformas speciellt för dig och ska pågå i högst ett år. Det ska finnas möjlighet att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. Kanske är sommarkurser ett tänkbart alternativ. Kommunen är skyldig att erbjuda preparandutbildning.

Programinriktat individuellt val 
Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram.
För att antas ska du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik
  • samt i minst fyra andra ämnen

eller

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • godkända betyg i engelska och matematik
    samt i minst tre andra ämnen.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet. Kommunen behöver inte erbjuda ett Programinriktat individuellt val.

Yrkesintroduktion 
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. På Yrkesintroduktion ska du få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att få kontakter på arbetsmarknaden eller som leder vidare till studier på ett yrkesprogram.

Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för dig som enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Yrkesintroduktion kan passa dig som testat andra möjligheter i skolan men inte funnit din väg. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.

Individuellt alternativ 
Om du går ett individuellt alternativ förbereds du till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för dig som enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Du kan inte söka individuellt alternativ, utan det anpassas efter dina egna behov och förutsättningar. Det vänder sig i första hand till ungdomar som har svårt i skolan, stora kunskapsbrister och svag motivation. Eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Språkintroduktion
Om man som invandrare kommer till Sverige är det viktigt att man får möjlighjet att lära sig svenska. Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

källa: Skolverket