Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska göra dig behörig till den utbildning du vill gå eller förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Det finns fyra introduktionsprogram fr o m  1 juli 2019 och de har inga fasta programstrukturer. Du kommer istället få en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis. Istället för att gå ett av de fyra introduktionsprogrammen kan du även gå kvar i grundskolan i upp till två år för att bli behörig till gymnasieskolan.

Programinriktat val 
Målet är att på kort tid ge dig behörighet till gymnasieskolans program. Utbildningen är inriktad både mot yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion
Målet är att på högst ett år ge dig behörighet till gymnasie-skolans yrkesprogram eller ett jobb.

Individuellt alternativ
Målet är att på högst ett år ge dig behörighet till gymnasie-skolans yrkesprogram, jobb eller annan utbildning.

Språkintroduktion
Målet är att på högst ett år ge dig behörighet till gymnasie-skolans nationella program eller annan utbildning.

 

Källa: Skolverket