Feedback från Studie- och yrkesvägledare

Lite av all den fina respons vi har fått in från Studie- och yrkesvägledare som visat Framtidstågets Digitala lektion för sina elever:

”Det är smidigt med en digital version och bra för eleverna att få bilder av hur det kan se ut på olika arbetsplatser.”
SYV, Skellefteå

”Fortsatta aktuella bransch filmer om bristyrken, som ett led i att stärka kompetensförsörjningen. Upplägget ger en omvärldsbevakning in i klassrummet, vilket jag tycker är jättebra och väldigt viktigt.”
SYV, Arjeplog

”För oss som skola med mycket som ska få plats i planeringen, är den digitala versionen mycket smidig. Sen är det klart att det kan var inspirerande för eleverna när det kommer personer på besök. Men på det stora hela tycker vi att det här fungerar super!”
SYV, Falun

”Det är bra att ge ungdomar en blick in i hur dom kan göra efter högstadiet och göra så att det känns säkrare vad för möjligheter som finns.
SYV, Eslöv”

”Det är en fördel att jag som SYV kan visa filmen när tid finns. Vi har ingen aula, så det är svårt att samla hela årskursen samtidigt.
SYV, Bredaryd”

”Jag som SYV tycker det är bra att jag kan titta på den innan och förbereda en bra lektion. Jag kan också pausa och dela upp eleverna i grupper så att de kan samtala med varandra.”
Lärare, Karlskrona

”Vi kan visa materialet i grupper när vi vill. Om elever är sjuka kan vi visa filmen i mindre grupper vid senare tillfälle. Det är ett viktigt komplement till all skriftlig info att kunna visualisera. Det är ovärderligt att få hjälp med branschinformation på detta sätt och som kopplas till gymnasieskolans program. Som studie- och yrkesvägledare är jag så tacksam för detta material!!!!”
SYV, Motala

”Att Framtidståget är digital gör så att fler företag får komma till tals. Vi kan även bestämma själv när vi ska titta.”
SYV, Växjö

”Framtidståget går att visa var som helst, smidigt, enkel registrering och användning.”
SYV, Stockholm

”Jag är ny på högstadiet och har vara testat denna version. Smidigt!”
SYV, Falun

”Ni har förbättrat ”Tåget”- jättebra! Nu tar ni upp lite andra branscher än bara hantverk/yrkesutbildningar. På vår skola är man väldigt inkörd på yrkesprogram, så de behöver vidga sina vyer lite. Nöjd med detta utbud.”
SYV, Skärplinge

”Vi tycker att det är bra att man kan genomföra lektionen när man själv tycker att det passar”
SYV, Luleå

”Jag som SYV slipper boka en stor lokal och kan använda klassrummen i stället. Eftersom jag fått tillgång till filmen under längre tid så har jag kunnat visa den när tid har funnits och jag har inte behövt känna mig stressad.”
SYV, Gagnef

Framtidstågets digitala lektion är flexibel och enkel att använda!
SYV, Västerås

”Fördelen är att Framtidstågets digitala version kan presenteras av vem som helst i personalen förutsatt att man har en dator och får tillräcklig tid till förberedelse av lektionen.”
SYV, Oxelösund

”Man kan visa filmen när man vill och vid flera olika tillfällen. Eleverna kan också sitta på andra platser än i klassrummet och titta. Vi tycker att innehållet är bra!”
SYV, Kilafors

”Jag kan visa filmen när läraren och eleverna har tid, kan ändra om det planeras in något prov eller annat.”
SYV, Gällivare