SYV kommentarer

SYV, Emmaboda:

Inspirerar och motiverar eleverna på ett sätt! Mycket bra upplägg och mycket duktiga presentatörer 🙂

 

SYV, Mörbylånga:

Ger en levande bild av det som finns efter, bortanför gymnasiet. Bra för motivationen inför gy-valet.  ps. Er katalog Framtidsvalet är alldeles lysande bra!

 

SYV, Malmö:

Lagom långt format som ändå lyckas förmedla det viktigaste till eleverna, nämligen att de behövs på framtidens arbetsmarknad!

 

SYV, Borgholm:

Passar bra in i valprocessen och att eleverna får höra viktigt från andra med än bara från personer i skolans värld.

 

SYV, Halmstad:

Tiden på en timma är bra. Filmerna var bra, korta, informationsrika och jag tror att det vidgade elevernas perspektiv. Inspiratörerna och presentatören var jätteduktiga och det var en väldigt rolig timma.

 

SYV, Landskrona

Bra upplägg, lagom tid. Två delar med tävling för att hålla kvar uppmärksamheten. Det finns en vinst med att det är externa informatörer som håller i presentationen och att någon från arbetslivet berättar om sin karriärväg.

 

SYV, Trollhättan

Bra arbetsmarknadsinfo som inspirerar och skapar nya tankar hos eleverna. Alla talare känns trygga och vana vid scenen och kan "ta" ungdomarna på ett bra sätt.

 

SYV, Mölndal

Helheten om elevens gymnasieval och förutsättningar i arbetslivet

 

SYV, Alingsås

Det ger en samlad bild av yrken/branscher som behöver personal, även om alla inte lyssnar så väcker det nyfikenhet hos någon.

 

SYV, Järfälla

Det ger en inblick inför framtiden och får dem att upptäcka yrken som de kanske tidigare inte funderat på. Hjälper dem att förstå att det är något roligt som väntar efter grundskolan.

 

SYV, Sollentuna

Ger eleverna en möjlighet att vidga sina perspektiv utifrån yrken och bransch. Bra att få höra info från andra än bara de som finns i skolan. Många tyckte det var intressant att få höra om andras val och väg(någon som inte är så mycket äldre än dem själva) samt hur saker kan förändras.

 

SYV, Forshaga

Eftersom de kommer med flashar, skapar det aha upplevelser för de flesta eleverna. Att det dessutom är aktörer som är nationella och kommer utifrån, skapar också en känsla av att eleverna känner sig speciella och lite utvalda!

 

SYV, Nättraby

Ändrar elevernas fokus från Gyprogram till det som programmen leder till

 

SYV, Tomelilla

Presenterar branscher eleverna inte känner till. Det finns en värld/jobb utanför hemorten. Startar tankar kring valet.

 

SYV, Helsingborg

Det ger eleverna motivation och inspiration att börja tänka på gymnasievalet på allvar. Det är alltid bra att det kommer yrkesgrupper utifrån som berättar om sina karriärer. Eleverna lyssnar mer och tar till sig.

 

SYV, Skellefteå

En bra kick off inför gymnasievalet. Bra att ni tar upp bristyrken.

 

SYV, Lomma

Jag tycker att filmerna har blivit mycket bättre, mer fart o fläkt, det fångar eleverna bättre