Volontär

Som volontär kommer du människor nära och får upplevelser du aldrig annars fått möjligheten till!

Att jobba som volontär inom ett biståndsprojekt är en väg att gå om man känner att man vill hjälpa andra människor rent praktiskt. Världen ser väldigt olika ut och på många håll i världen är behovet av hjälp med allt från att bygga barnhem eller vattenförsörjningssystem till att arbeta socialt med utsatta människor stort.

Att arbeta som volontär är ofta både fysiskt och psykiskt krävande. Man kommer nära inpå dem man hjälper och det kan vara tufft att se missförhållanden och problem på så nära håll. Samtidigt vittnar många om att det är fantastiskt givande och att man verkligen känner att man jobbar för en bättre värld och gör nytta!

Arbetet är i regel oavlönat och det är inte ovanligt att man själv får betala sina resor och ibland även en mindre summa för mat och uppehälle i landet.

Läs mer
På Volontärbyråns sida har de samlat många frivilligorganisationers aktuella uppdrag och du kan skicka in en intresseanmälan om du hittar något som verkar spännande. PåGlobalportalen hittar du en lista över organisationer som erbjuder volontärarbete.