Olika anställningsformer

TILLSVIDAREANSTÄLLNING
Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Om du och din arbetsgivare inte har kommit överens om något annat (till exempel en provanställning) gäller anställningen tills vidare. Lagen om anställningsskydd (LAS) säger anställning alltid är en tillsvidareanställning om ni inte har avtalat om något annat.

PROVANSTÄLLNING
En provanställning är till för att du och arbetsgivaren ska kolla om jobbet är rätt för dig. Eftersom det kan ta ett tag att bedöma varar provanställningen upp till sex månader. Om arbetsgivaren är positiv och du vill ha jobbet övergår provanställningen sedan automatiskt till en fast anställning. Se upp för en del arbetsgivare som försöker få ungdomar att provjobba eller praktisera gratis under en eller flera veckor och kallar det för provanställning. Det kan vara ett sätt för arbetsgivaren att utnyttja dig som gratis arbetskraft, utan några rättigheter eller något skydd, till exempel om du skadar dig på arbetsplatsen.

HELTIDSANSTÄLLNING
Om du är heltidsanställd jobbar du 100 procent, oftast 40 timmar i veckan, med fast lön.

DELTIDSANSTÄLLNING
En normal heltidsanställning i Sverige är oftast 40 timmars arbetsvecka. Om du jobbar deltid får du en fast lön som är uträknad efter hur många procent av en heltid du jobbar. Du kan även vara  timanställd och får då lön per timme.

SÄSONGSARBETE
Jobb som bara finns under vissa tider på året, till exempel på sommaren (jordgubbsplockare) eller vintern (skidguide, snöskottare).

PROJEKTANSTÄLLNING
Du anställs för att genomföra ett visst projekt under en begränsad tid. När projektet är klart är också jobbet slut.

VIKARIAT
Som vikarie jobbar du i stället för någon som exempelvis är sjuk eller barnledig. Det är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter.

KONSULT
Som konsult är du ofta projektanställd, har eget företag eller jobbar på uppdrag av ett företag för att lösa ett visst problem eller delta i ett projektarbete. Hur länge jobbet varar beror på hur länge kunden behöver dina specialkunskaper.

LÄRLING
En lärlingsanställning innebär att du fortsätter att utbilda dig inom ditt yrkesområde efter grundutbildningen, men inte i skolan utan på en arbetsplats, med lärlingslön. En vanlig utbildningstid som till exempel elektriker eller skomakarlärling är ungefär ett år.

UTHYRD
Det finns många så kallade bemanningsföretag som hyr ut personal inom många olika branscher när de behöver mer eller mindre tillfällig hjälp med allt från lagerarbetare till sjuksköterskor.

FRILANS
En frilansare jobbar men är inte anställd. En frilansare kan till exempel vara en journalist eller fotograf som får betalt av en tidning per artikel eller foto. Du jobbar ofta hemifrån eller på ett frilanskontor som du delar med andra frilansare.

YRKESINTRODUKTIONSANSTÄLLNING
Är en chans för dig mellan 15-24 år som saknar yrkeserfarenhet. Anställningen är en kombination av arbete och handledning eller utbildning. Den kan vara på hel- eller deltid och handledning eller utbildningen ska vara på minst 15 procent. Arbetsgivaren betalar din lön och står för handledning eller utbildning. Arbetsgivaren måste ha ett avtal med facket om yrkesintroduktionsanställning.

SVARTJOBB
Svartjobb brukar det kallas när arbetsgivaren betalar pengarna direkt till dig men inte betalar skatt eller andra avgifter. Du tycker kanske att det är bra att få pengarna i handen, särskilt om du har varit arbetslös ett tag. Men utöver att det är olagligt får du inte sjukpenning när du blir sjuk, ersättning om det händer en olycka på arbetsplatsen, ingen ersättning om du blir av med jobbet och du får ingen pension på lön.