Framtidståget

 

Vårt syfte är att sprida hopp, väcka intresse, inspirera och informera eleverna i åk 9 och på IM om jobb och framtid. Vi vill inspirera eleverna till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden! Vi vill också bidra till att kommunikationen mellan skolan och näringslivet förbättras. Vi vill visa eleverna var det finns goda möjligheter till jobb!
Hela lektionen och allt lektionsmaterial är kostnadsfritt.

Lektionen är förinspelad och efter lektionen finns även inspelade korta yrkesfilmer som eleverna kan klicka in på!

Denna lektion kan göras när som helst under höstterminen. Ni kan med fördel dela upp eleverna klassvis/gruppvis så att inte för många samlas samtidigt. Du som Studie- och yrkesvägledare kan hålla i samtliga lektioner, men kan ta hjälp av mentorer/lärare också som kan hålla någon lektion.

Anmälan till Framtidståget

 

Så här går den digitala lektionen till
I god tid före er bokade tid får ni ett mail med en länk och en kod. Den koden är er skolas unika kod och används när ni ska visa filmen.

  • Eleverna samlas i klassrum, matsal, aula eller liknande lokal.
  • Lektionen är cirka 30 minuter lång, med ca 10 minuters tillägg för inspiratörer som eleverna klickar in sig på. Det är bra om eleverna har med sig mobil/platta/dator då de sista 10 min av lektionen görs via dessa.
  • I filmen lotsar våra unga programledare Dahlia och Jonatan eleverna genom lektionen.
  • Fokus på deras samtal ligger vid att göra sitt eget val, visa var jobben finns, varför det är bra med ett sommarjobb, lite om vad ett CV och en referens är mm.
  • Vi visar flera olika korta bransch- och yrkesfilmer inom områden där det finns gott om jobb.
  • Avslutningsvis håller Dahlia och Jonatan en kort frågestund med några vanliga frågor.
  • På hemsidan har vi en tävling som är relaterad till filmen. Syftet är att engagera eleverna och att även få ta del av deras feedback.
  • Efteråt skickar vi en enkät till dig som bokat in lektionen för att få feedback.

Ta del av feedback från både elever och studie- och yrkesvägledare/lärare som har sett vår digitala lektion tidigare.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Anna Kronbeck
040-30 05 70