Framtidståget

Vårt syfte är att ge elever i årskurs 9, runt om i landet, information men framförallt INSPIRATION inför gymnasie- och yrkesvalet. Vi vill inspirera eleverna till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden! Vi vill också bidra till att kommunikationen mellan skolan och näringslivet förbättras. Vi vill visa eleverna var det finns goda möjligheter till jobb!
Hela lektionen och allt lektionsmaterial är kostnadsfritt även i år.

Allt är förinspelat, både vår lektion och bransch/företagsfilmerna.
Vi har precis som tidigare år med inspiratörer från medverkande branscher och de medverkar med korta inspiratörsfilmer som eleverna kan klicka in på efter lektionen!

Anmälan till Framtidståget

Så här går det till med en digital lektion
I god tid före er bokade tid får ni ett mail med en länk och en kod. Den koden är er skolas unika kod och används när ni ska visa filmen.
Eleverna samlas i klassrum, matsal, aula eller liknande lokal.
Lektionen är cirka 30 minuter lång, med ca 10 minuters tillägg för inspiratörer som eleverna klickar in sig på.
I filmen lotsar våra programledare Dahlia och Jonatan eleverna genom lektionen. De pratar om vikten av att göra sitt eget val, berättar var jobben finns, sommarjobb, pratar om CV och referenser mm.
Vi visar flera olika branschfilmer inom områden där det finns gott om jobb.
På hemsidan har vi en tävling som är relaterad till filmen. Syftet är att engagera eleverna och att även få ta del av deras feedback.
Efteråt skickar även den som har haft lektionen in feedback via ett formulär.

Denna lektion kan göras när som helst under höstterminen. Man kan med fördel dela upp eleverna klassvis/gruppvis så att inte för många samlas samtidigt. Du som SYV kan hålla i samtliga lektioner, men kan ta hjälp av mentorer/lärare också som kan hålla någon lektion.