Erasmus

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Som studerande ska du alltid vända dig till ditt universitet/din högskola angående dina utbytesstudier.

Hur går det till att söka?
Studerar du vid ett svenskt universitet eller högskola med syfte att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning kan du läsa i 3–12 månader vid ett annat europeiskt universitet eller högskola i något av de 33 länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Att söka Erasmusstipendium för studier 
Du ansöker om stipendium vid det universitet eller högskola där du studerar i Sverige. För att kunna söka stipendium för studier med Erasmus+ måste du ha läst minst ett år på högskolenivå.
För att söka Erasmusstipendium vänder du dig till din institution, till det internationella sekretariatet eller till en studievägledare centralt på ditt lärosäte. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningstider som gäller för just dig.

Läs mer här om Erasmus

Du kan också söka stipendium för praktik
Inom Erasmus+ kan du också få stipendium för att praktisera på ett företag eller en organisation i ett annat europeiskt land. Du får ett stipendium för att praktisera en period mellan två och tolv månader. Du kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om du planerar att göra ditt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Vad krävs för att söka? 
För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du

  • vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige
  • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning
  • ha ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.

Hur söker man?
Du ansöker om stipendium vid det universitet eller den högskola där du studerar i Sverige. Vänd dig till din institution, till det internationella sekretariatet eller till en studievägledare centralt på ditt lärosäte. De kan hjälpa dig med din ansökan och med mer information om villkor och vilka ansökningsdatum som gäller för just dig.

Själva praktikplatsen ordnar du i regel själv genom att kontakta de företag eller organisationer där du vill praktisera. Du kan också söka praktikplatser på webbplatsen erasmusintern.org, som drivs av organisationen Erasmus Student Network.

Praktikplatsen ska alltid godkännas av din institution.

Läs mer här om Erasmus praktik