Estetiska programmet, ES

Är du intresserad av kultur och estetiska yrken? Vill du utveckla din kreativitet? Vill du skaffa dig en bred grundutbildning för att sedan läsa vidare? Då kanske det Estetiska programmet är något för dig.

5 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Bild och formgivning

 • Du lär dig om tekniker för att framställa bilder. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera ur olika perspektiv.

Dans

 • Du lär dig om scenkonstnärlig dans. Du utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Du lär dig sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man upplever dans ur olika perspektiv.

Estetik och media

 • Du lär dig om digitala medier. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.

 

Musik

 • Du lär dig om musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande, konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

Teater

 • Du lär dig om teater. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera, uppleva och tolka både andra elever gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket.

Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.

Så är programmet upplagt

På estetiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • estetisk kommunikation
 • konst och kultur

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • arkitektur
 • cirkus
 • design
 • digitalt skapande
 • film- och tv-produktion
 • filosofi
 • matematik
 • mediekommunikation
 • musikteori
 • psykologi
 • samhällskunskap
 • teater
 • träningslära
 • webbteknik

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation. Du samarbetar med andra estetiska områden samt kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du tränar dig att ta ansvar för ditt arbete och värdera information.

Gymnasiearbete

I slutet av estetiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Du får planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Vad gör eleverna efter Estetiska programmet?

Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket