APL – ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING

På alla yrkesprogram ska man ha minst 15 veckors APL, arbetsförlagd utbildning. Detta är obligatoriskt.

Du kan vara på en eller flera arbetsplatser.

Du kan gå göra din APL under en längre period i årskurs 3 eller så har du din praktik under olika terminer. Kolla med den skola och program du är intresserad av hur de gör.

Under APL ska du tillämpa dina kunskaper i en verkligen miljö och få värdefulla erfarenheter inom det område eller yrke som du är intresserad av.

Chansen till att du ska få ett sommarjobb, där du haft din praktik, är bättre om du tackat för dig och varit nyfiken och visat att du verkligen vill lära dig. Många får dessutom jobb på sina APL.platser när de har gått ut gymnasiet.