Seminarium

Vi anordnar seminarier i hela landet. Studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare bjuds in för att lyssna på föredragshållare från olika företag i länet. Engagerade människor från både skolan och arbetsgivarsidan har intressant information och diskussioner om framtidens kompetensförsörjning.
Seminarierna är helt kostnadsfria. Under pandemin arrangerade vi digitala regionala seminarium i hela Sverige och de blev en succé. Under 2021 deltog 698 studie- och yrkesvägledare från hela landet! I år satsar vi både på fysiska och digitala seminarier.

Välkommen!

Seminariernas syfte:

 • Förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv
 • Knyta nya kontakter
 • Ge insikt om olika arbetsgivares förhoppningar, möjligheter, prognoser, utmaningar och rekryteringsbehov
 • Presentera Framtidsvalet & Framtidståget

Digitala seminarium Hösterminen 2022 14-18 november i:

 • Blekinge
 • Gotland
 • Norrbotten
 • Södermanland
 • Värmland
 • Östergötland

På de digitala seminarierna kan ni lyssna på representanter från olika branscher som har spelat in hälsningar och tagit fram material, unika för just Studie- och yrkesvägledare! Vi kommer att göra dem regionala så du anmäler dig själv till det län du vill. Fokus ligger på framtiden och rekryteringsbehov. Tidsåtgång: 1-3 timmar.

Fysiska seminarium Hösten 2022:

Våra fysiska seminarium arrangeras på olika arbetsplatser. Detta gör att det även blir ett arbetsplatsbesök. Vi har föreläsare från olika branscher på dagsprogrammen och alla får 20 min var.
Dagsprogram för de olika orterna uppdateras kontinuerligt.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Fysiska seminarium Vårterminen 2022:

Våra fysiska seminarium arrangeras på olika arbetsplatser. Detta gör att det även blir ett arbetsplatsbesök. Vi har föreläsare från olika branscher på dagsprogrammen och alla får 20 min var.
Dagsprogram för de olika orterna uppdateras kontinuerligt.

20/5 Kristianstad kl 08.30-11.30
23/5 Lund kl 12.30-15.30
31/5 Örebro kl 08.30-12.00
2/6  Malmö kl 12.30-15.30
7/6 Kalmar kl 12.30-15.30
8/6 Växjö kl 08.30-11.30
9/6 Göteborg kl 12.30-15.30

Digitala seminarium Vårterminen 2022 31/5-24/6 i:

 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Skåne
 • Småland/Öland
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro