Framtidens jobb

Var finns jobben?

Det är gott om jobb inom många yrken! Lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, undersköterskor, läkare, elektriker och olika byggyrken är speciellt eftertraktade på arbetsmarknaden.

Som arbetssökande innebär detta att det finns många möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst för ungdomar för vilka antalet rekryteringar alltid är särskilt stort. Samtidigt är det viktigt att ta vara på dessa möjligheter genom att vara aktiv i sitt arbetssökande. Ett aktivt eget arbetssökande via många olika kanaler, inom ett brett fält av yrken och inom ett stort geografiskt område ökar alltid möjligheterna att snabbare hitta ett arbete.

Trots effekterna av pandemin bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på många delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben.

Hitta yrkesprognoser på Arbetsförmedlingens hemsida kan du själv undersöka framtidsutsikterna för olika yrken.

Framtidens 10-i-topp

  1. Pedagogiskt arbete
  2. Hälso- och sjukvård
  3. Bygg- och anläggning
  4. Data/IT
  5. Tekniskt och naturvetenskapligt arbete
  6. Installation, drift och underhåll
  7. Socialt arbete
  8. Naturbruk
  9. Hotell, restaurang och storhushåll
  10. Tillverkningsarbete

Brist på arbetskraft 2026 – lätt att få jobb

Yrken på högskolenivå
• Barnmorskor
• Civilingenjörer
• Förskollärare
• Grundskollärare
• Gymnasielärare
• Läkare
• Lärare i yrkesämnen
• Mjukvaru- och systemutvecklare
• Sjuksköterskor, både specialist- och grundutbildade
• Speciallärare, specialpedagoger
• Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter
• Tandläkare

Yrken inom andra utbildningsnivåer
• Buss- och spårvagnsförare
• Byggnads- och ventilationsplåtslagare
• Elektriker, både installation och service
• Kockar och kallskänkor
• Målare
• Personliga assistenter
• Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
• Svetsare och gasskärare
• Träarbetare och snickare
• Undersköterskor

 

Högre krav på utbildning

De flesta jobb som blir lediga kräver gymnasieutbildning. Även yrkes- eller högskoleutbildning krävs för många jobb. Om du inte går klart din gymnasieutbildning kan det vara svårt att hitta ett jobb!

En hel del kommer att gå i pension de närmaste åren och inom en rad yrken kommer det att leda till att företag och myndigheter behöver rekrytera ny personal. Det finns en brist på arbetskraft inom många yrken och anledningen till bristen är ofta att det utbildas för få till vissa yrken. Det kan även bero på att yrket är i snabb tillväxt.

En allt större andel inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en gymnasieutbildning. För att klara matchningen på arbetsmarknaden blir det ännu viktigare att slutföra sin utbildning.