Framtidens jobb

Var finns jobben?

Det är gott om jobb inom många yrken! Lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, undersköterskor och olika byggyrken är speciellt eftertraktade på arbetsmarknaden.

Som arbetssökande innebär detta att det finns många möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst för ungdomar för vilka antalet rekryteringar alltid är särskilt stort. Samtidigt är det viktigt att ta vara på dessa möjligheter genom att vara aktiv i sitt arbetssökande. Ett aktivt eget arbetssökande via många olika kanaler, inom ett brett fält av yrken och inom ett stort geografiskt område ökar alltid möjligheterna att snabbare hitta ett arbete.

Framtidens 10-i-topp

  1. Pedagogiskt arbete
  2. Hälso- och sjukvård
  3. Bygg- och anläggning
  4. Data/IT
  5. Tekniskt och naturvetenskapligt arbete
  6. Installation, drift och underhåll
  7. Socialt arbete
  8. Naturbruk
  9. Hotell, restaurang och storhushåll
  10. Tillverkningsarbete

Källa: Arbetsförmedlingen feb 2019

Brist på arbetskraft – lätt att få jobb

Yrken på högskolenivå
• Arkitekter
• Barnmorskor
• Civilingenjörer
• Förskollärare
• Grundskollärare
• Gymnasielärare
• Ingenjörer inom bygg och anläggning
• Ingenjörer inom elektronik och maskinteknik
• Lantmätare
• Läkare
• Lärare i yrkesämnen
• Mjukvaru- och systemutvecklare
• Poliser
• Psykologer
• Sjuksköterskor, både specialist- och grundutbildade
• Socialsekreterare
• Speciallärare, specialpedagoger
• Systemanalytiker och IT-arkitekter
• Systemtestare och testledare
• Tandläkare och tandhygienister

Yrken inom andra utbildningsnivåer
• Buss- och spårvagnsförare
• Byggnads- och ventilationsplåtslagare
• Företagssäljare
• Golvläggare
• Installations- och serviceelektriker
• Kockar och kallskänkor
• Kyl- och värmepumpstekniker
• Lastbilsförare
• Maskinställare, maskinoperatörer och svetsare
• Motorfordonsmekaniker
• Murare och betongarbetare
• Målare
• Slaktare och styckare
• Snickare /andra byggnadsmedarbetare
• Tandsköterskor
• Träarbetare och snickare
• Underhållstekniker/maskinreparatörer
• Undersköterskor
• VVS-montörer
• Vårdadministratörer och medicinska sekreterare

Överskott på arbetskraft – svårt att få jobb

• Fastighetsmäklare
• Finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänstemän
• Grafisk formgivare, informatörer
• Journalister och fotografer
• Musiker, sångare och kompositörer
• Kassapersonal, butikssäljare och cafébiträde
• Massörer och massageterapeuter
• Prepresstekniker och tryckare
• Receptionister, telefonister och sekreterare
• Reseassistenter
• Vaktmästare

Källa: Arbetsförmedlingen feb 2019

Högre krav på utbildning

De flesta jobb som blir lediga kräver gymnasieutbildning. Även högskoleutbildning krävs för många jobb. Om du inte går klart din gymnasieutbildning kan det vara svårt att hitta ett jobb!

En hel del kommer att gå i pension de närmaste åren och inom en rad yrken kommer det att leda till att företag och myndigheter behöver rekrytera ny personal. Det finns en brist på arbetskraft inom många yrken och anledningen till bristen är ofta att det utbildas för få till vissa yrken. Det kan även bero på att yrket är i snabb tillväxt.

En allt större andel inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en gymnasieutbildning. För att klara matchningen på arbetsmarknaden blir det ännu viktigare att slutföra sin utbildning.