När praon är slut

När praon är slut är det bra om du tackar för tiden du har fått vara där och för det du har fått lära dig. Chansen till att du ska få ett sommarjobb, där du praoat, är bättre om du tackat för dig och varit nyfiken och visat att du verkligen vill lära dig.

Be din handledare skriva ett intyg till dig. Det kan du visa upp när du söker andra jobb och sommarjobb. Du kan även fråga om din handledare vill vara din referens när du ska söka framtida jobb.

Tackkort

Här är ett tackkort som du kan ge din praoarbetsgivare.