Hotell- och turismprogrammet, HT

Vill du arbeta på hotell eller med turism? Tycker du om att träffa människor? Vill du ge gästerna god service? Då kanske Hotell- och turismprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Hotell- och turismprogrammet kommer att omfatta 2700 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Läs mer här.

 

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, ledning och ekonomi samt om människors behov, traditioner och förväntningar på service.

Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns.

Du får kunskaper om hotell, konferens, turism och resor, både nationellt och internationellt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen som du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • engelska
 • entreprenörskap
 • konferens och evenemang
 • logi
 • resmål och resvägar
 • service och bemötande

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser de erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla en yrkesmässig relation till gäster och kunder. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information samt att ta ansvar och handla med omdöme.

Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Gymnasiearbete

I slutet av hotell- och turismprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har förmåga att utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till..

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vad gör eleverna efter Hotell- och turismprogrammet?
Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket