Ekonomiprogrammet, EK

Är du intresserad av hur företag fungerar? Vill du lära dig om entreprenörskap och företagande? Är siffror kul? Vill du skaffa dig en bred grundutbildning för att sedan läsa vidare? Då kanske Ekonomiprogrammet är något för dig?

2 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Ekonomi

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.

 

 

Juridik

 • Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Så är programmet upplagt

På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • företagsekonomi
 • juridik
 • moderna språk
 • psykologi

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan till exempel vara ämnen som:

 • filosofi
 • geografi
 • grafisk kommunikation
 • ledarskap och organisation
 • matematik
 • mediekommunikation
 • moderna språk
 • psykologi
 • sociologi

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar din förmåga att resonera ur olika perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller.

Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Gymnasiearbete

I slutet av Ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Vad gör eleverna efter Ekonomiprogrammet?

Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket