Frisökning – studera på annan ort

Frisökning betyder att du kan söka en utbildning på en gymnasieskola
i en annan kommun. Även om samma utbildning finns i din egen kommun.

Får alla en plats där de vill?
Nej, riktigt så är det inte. Ingen kommun kan tvingas utöka sin verksamhet för att alla elever som vill ska få en plats. Gymnasieskolorna tar emot sökande om det finns lediga platser. Det kallas för andrahandsmottagning. I första hand tas alla elever emot som bor i kommunen eller i samverkansområdet. Även elever som bor i andra kommuner, där inte den aktuella utbildningen anordnas, tas emot i första hand.

Vem betalar utbildningen?
Det är din hemkommun som betalar till den kommun där gymnasieskolan ligger.

Vem betalar mitt boende?
Det får du själv göra. Du kan söka bidrag i din hemkommun till boende och resor. Detta bidrag heter inackorderingstillägg och går bra att söka om du har kommit in på en kommunal eller landstingskommunal skola och inte kan bo hemma när du studerar. Inackorderingsstöd beviljas inte vid andrahandsmottagande, så kallat frisök.

Vem betalar mina resor?
Du kommer få samma stöd, till dina dagliga resor till och från skolan, som andra gymnasieelever.