Vad ska du göra efter anpassad gymnasieskola?

När du har gått ut anpassad gymnasieskola har du lite olika alternativ till jobbmöjligheter. Har du haft praktik under gymnasietiden kanske det finns en chans att du kan få ett jobb där. Vill du fortsätta gå i skolan kan du välja att gå på kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, folkhögskola eller yrkeshögskola.

Den anpassade gymnasieskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att planera vad du ska göra när du gått klart skolan.

Var hittar jag olika jobb?

  • Genom vänner och bekanta. Nära hälften av alla jobb tillsätts utan att arbetsgivaren har annonserat.
  • Praktikplats
  • Ta själv kontakt med arbetsgivare där du är intresserad att jobba
  • Annonser i tidningar är ett annat sätt att upptäcka lediga jobb på.
  • På internet finns det många jobbsajter bl.a. Arbetsförmedlingens PlatsbankJobbsafariStudentjob m fl.

 

Få hjälp av Försäkringskassan

När du gått klart anpassad gymnasieskola kan du kontakta din handläggare på Försäkringskassan. Handläggaren tar sedan kontakt med Arbetsförmedlingen och de kan tillsammans hjälpa dig att hitta en utbildning eller praktikplats som kan leda till jobb. En arbetspsykolog kan hjälpa dig att prova ut olika hjälpmedel. Med stöd av dessa kan du sedan få ett jobb du klarar av.

Exempel på situationer när du kan vända dig till Försäkringskassan:

  • Du får aktivitetsersättning på heltid av Försäkringskassan men vill gärna börja jobba
  • Du har sjukersättning men vill arbeta

Få hjälp av Arbetsförmedlingen

Du kan också vända dig direkt till Arbetsförmedlingen. Du kan då behöva ett intyg från läkare eftersom Arbetsförmedlingen inte kan bedöma om du har en funktionsnedsättning. Tillsammans tittar ni på vad du kan, vad du har för erfarenhet, dins styrkor och dina begränsningar.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig om du har sökt många jobb men lyckas inte få komma på intervju. Kanske vill du starta eget men behöver hjälp och vill ha bidrag för att kunna anställa ett personligt biträde.

Få hjälp av kommunen

Kommunen har ingen skyldighet att se till att du får ett jobb men nästan alla kommuner har en arbetsmarknadsenhet. Ibland finns ett kontor dit man kan gå och få stöd i att komma ut och arbeta. Du kan till exempel få praktik eller arbetsträning. Det kan också finnas olika projekt du kan få vara med i.

I Sverige har alla människor rätt till något meningsfullt att göra. Du som har en funktionsnedsättning och inget arbete med lön kan få hjälp av din kommun. Det är kommunens ansvar att ordna så att du får något meningsfullt att göra. Om du inte kan få ett jobb kan du till exempel söka daglig verksamhet enligt LSS. Om du inte har rätt till daglig verksamhet, kan du prova att söka sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

Kontakta din kommun för att se vad de erbjuder för stöd och hjälp. Du kan till exempel fråga dem om personlig assistans, ledsagarservice, mobilitetsstöd, försörjningsstöd, hemtjänst, boendestöd, kontaktfamilj eller avlösarservice.

Du kan också kontakta kommunen om du behöver hjälp med stöd och motivation för att jobba eller om du har gått ut anpassad gymnasieskola och inte vet vad du ska göra.

Kan jag arbeta om jag får ersättning från Försäkringskassan?

Du kan ha vilande ersättning och jobba om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Då får du ha en del av ersättningen kvar när du provar att jobba. Det finns olika ersättningar man kan få när man har en funktionsnedsättning. Försäkringskassan har också ett särskilt ansvar för att du ska få det stöd du behöver för att kunna komma tillbaka till arbetet.

LSS

Ett vanligt sätt att gå vidare efter anpassad gymnasieskola är att ta kontakt med kommunens LSS-handläggare. LSS-handläggaren kan hjälpa till med att ansöka om daglig verksamhet som sedan kan leda till jobb. Dessa personer kan få stöd via LSS:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Lagen innehåller bland annat rätt till daglig verksamhet.

Samhall

Samhall är ett företag som erbjuder jobb för dig som har en funktionsnedsättning. Meningen med jobben på Samhall är att du ska utvecklas och få bättre förmåga att arbeta så att du kan få ett annat arbete. Samhall finns på 250 orter över hela landet och har många olika yrkeskategorier. Kontakta Arbetsförmedlingen först om du är intresserad av att jobba hos Samhall.