Yrkesprogram

Alla nationella program ger grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ett yrkesprogram är oftast den kortaste vägen till arbetslivet men du kan också välja att plugga vidare. Det finns 12 program att välja på:

Yrkesexamen

Ett yrkesprogram leder fram till en examen och du måste ha:

  • 2 250 poäng ska vara godkända (av dina 2500-2800 poäng)
  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 (motsvarande engelska 1 Gy25) och matematik 1
  • godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
  • ett godkänt gymnasiearbete

Grundläggande behörighet till högskolan efter yrkesprogram

För att få grundläggande behörighet till högskolan behöver du:

  • en yrkesexamen
  • godkänt betyg (lägst E) i kurserna svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6 (motsvarande engelska 2 Gy25). Dessa kurser ingår i alla yrkesprogram.

Yrkesbehörighet

I vissa yrken måste du gå som lärling efter gymnasieutbildningen för att få full behörighet i yrket. Prata med din studie- och yrkesvägledare eller med den skola du är intresserad av.

Skolförlagd utbildning

Du kan välja att läsa ett yrkesprogram till största delen på skolan. Det kallas för en skolförlagd utbildning. Du gör då minst 15 veckor av utbildningen på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Där utvecklar du yrkeskunskaper och lär dig yrkeskulturen.

Gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram. Du gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen har samma ämnen och leder fram till samma yrkesexamen. Du kan börja lärlingsutbildning första, andra eller tredje läsåret.

foto: vecteezy.com