IB

IB DP – International Baccalaureate Diploma Programme - är ett studieförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år. Det finns IB-skolor i över 120 länder.

Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate Organization (IBO), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationscenter i Cardiff, UK.

Undervisningsspråket är engelska. Eftersom IB DP är ett 2-årigt program erbjuder svenska skolor ett preparandår (år 1 på gymnasiet) med antingen svenska nationella kurser från NA- och SA-programmen, fast med engelska som undervisningsspråk, eller ett sista år på IB Middle Years Programme.

Under de två IB DP-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, 3 kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål. IB DP har också en kärna med en kurs i kunskapsteori på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra s.k. ”CAS-activities” med fokus på ”community service”.

Ett IB Diploma-program ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige och öppnar vägen till universitet utomlands.

Mer information finns på:
www.ibo.org