Praofrågor

Här är några exempel på frågor du kan ha med dig till din prao-plats. Om du svarar på dessa frågor kan det ev hjälpa dig i ditt Studie- och yrkesval.

1. Vilka egenskaper bör man ha för att passa till detta jobb?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

2. Krävs det någon utbildning? Vilken, i så fall?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

3. Vilka arbetsuppgifter förekommer under en dag?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
4. Vilka fördelar och nackdelar har detta jobb?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

5. Hur är könsfördelningen på arbetsplatsen?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

6. Finns det några hälsorisker, vilka? Ergonomi?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
7. Skulle du kunna tänka dig att ha detta arbete
i framtiden? Motivera ditt svar:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….