Om oss

Information Arbetsmarknad jobbar kontinuerligt med kommunikation mellan ungdomar och Studie- och yrkesvägledare och branscher och arbetsgivare. Vi samverkar med cirka 900 arbetsgivare från offentliga, kommunala och privata arbetsgivare, olika utbildningsinstanser samt 2500 skolor i hela Sverige!

Det starka lokala samarbetet med skolor och arbetsgivare gör att vi TILLSAMMANS ger eleverna bättre förutsättningar för ett lyckat, medvetet studie- och yrkesval.

Hållbar kompetensförsörjning, utbildningar som leder till jobb och arbetsmarknadens behov är några av de viktigaste frågorna vi tar upp. Vi stärker banden mellan skolan och arbetslivet genom både tryckt och digitalt material samt personliga träffar, både inspirationsföreläsningar i skolan och seminarium för skolpersonal.

Information Arbetsmarknad Förlag startade 1985 i ett samarbete med regeringen om kompetensförsörjningsfrågor och ämnet är fortfarande högaktuellt.

Framtidsvalet
En katalog fylld med företags- och skolsidor, inspiration, uppgifter och annan viktig information för grundskole- respektive gymnasieelever. Varje år kan skolor i Sverige beställa katalogerna kostnadsfritt. Är du elev på en grund-/gymnasieskola och är intresserad av att bläddra genom Framtidsvalet, hör med din skolas SYV!

Framtidståget
På höstterminen får elever i årskurs 9 och IM möjlighet att se Framtidståget som är en förinspelad lektion. Lektionen innehåller inspiration om framtida yrkesval, lite gymnasieinformation, bransch- och företagsfilmer samt mycket mer.

Seminarium
Vi anordnar seminarier i hela landet. Studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare bjuds in för att lyssna på föredragshållare från olika företag i länet. Engagerade människor från både skolan och arbetsgivarsidan har intressant information och diskussioner om framtidens kompetensförsörjning. Seminarierna är helt kostnadsfria.

 

Information Arbetsmarknad AB
Höjdrodergatan 25, 212 39 Malmö

Växel: 040-30 05 70
E-post: info@framtidsvalet.se