Om oss

Information Arbetsmarknad jobbar kontinuerligt med kommunikation mellan ungdomar och Studie- och yrkesvägledare och branscher och arbetsgivare. Vi samverkar med cirka 900 arbetsgivare från offentliga, kommunala och privata arbetsgivare, olika utbildningsinstanser samt 2500 skolor i hela Sverige!
Det starka lokala samarbetet med skolor och arbetsgivare gör att vi TILLSAMMANS ger eleverna bättre förutsättningar för ett lyckat, medvetet studie- och yrkesval.

Hållbar kompetensförsörjning, utbildningar som leder till jobb och arbetsmarknadens behov är några av de viktigaste frågorna vi tar upp. Vi stärker banden mellan skolan och arbetslivet genom både tryckt och digitalt material samt personliga träffar, både inspirationsföreläsningar i skolan och seminarium för skolpersonal.

Information Arbetsmarknad Förlag startade 1985 i ett samarbete med regeringen om kompetensförsörjningsfrågor och ämnet är fortfarande högaktuellt.

 

Information Arbetsmarknad AB 
Vattenverksvägen 64, 212 43 Malmö

Växel: 040-30 05 70
Fax: 040-30 07 65
E-post: info@framtidsvalet.se 

Malmö kontoret: 

VD/Ekonomi: 
Grafisk formgivare: 
Skolinformation, beställa kataloger mm: 
Framtidståget/projektledare: 
Projektledare:

 040-30 05 70

Annika Skarping  
Elisabeth Hoff 
Malin Larsson 
Anna Kronbeck 

Johan Andersson
Marie-Louise Andersson 
Lisbet Ekblad Stenhammar
Pia Haltnes

 

 

annika(at)framtidsvalet.se 
elisabeth(at)framtidsvalet.se 
malin(at)framtidsvalet.se 
anna(at)framtidsvalet.se 

johan(at)framtidsvalet.se
marie-louise(at)framtidsvalet.se
lisbet(at)framtidsvalet.se 
pia(at)framtidsvalet.se 

 

040-642 05 13
040-642 05 10
040-642 05 11
040-642 05 12

0701-90 55 30
0709-38 21 00
0708-16 21 60
040-642 05 15