Industritekniska programmet, IN

Är du intresserad industrin? Känns teknik som något roligt? Då kanske Industritekniska programmet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

4 inriktningar

Driftsäkerhet och underhåll

Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll.

Exempel på jobb

 • Automationsmekaniker
 • Servicemekaniker
 • Underhållsmekaniker

Produkt- och maskinteknik

Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material.

Exempel på jobb

 • CNC-operatör metall och trä
 • Gjutare
 • Maskinoperatör
 • Maskinsnickare
 • Originalare
 • Tryckare
 • Produktionstekniker
 • Sågverksoperatör
 • Verkstadssnickare

 

 

Processteknik

Du lär dig kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll, styr- och reglerteknik.

Exempel på jobb

 • Industrilackerare
 • Laboratorietekniker inom kemisk industri eller processoperatör

Svetsteknik

Du lär dig använda svetstekniker och lär dig plåtbehandling.

Exempel på jobb

 • svetsare

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion. Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: industritekniska processer, människan i industrin, produktionskunskap och produktionsutrustning.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av Industritekniska programmet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.