VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Vill du lära dig bygga system för kyla, värme, avlopp och vatten? Skulle det vara intressant att sköta en fastighet? Då kanske VVS- och fastighetsprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

Fyra olika inriktningar

Fastighet

Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter.

Exempel på jobb

  • Fastighetstekniker
  • Fastighetsskötare
  • Fastighetsvärd

Kyl- och värmepumpsteknik

Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar.

Exempel på jobb 

  • Kylmontör
  • Kyltekniker

 

 

Ventilationsteknik

Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning, injustering, funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning.

Exempel på jobb

  • Ventilationstekniker

VVS

Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem.

Exempel på jobb 

  • Montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, idrott och hälsa, historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: ellära, systemkunskap och verktygs- och materialhantering.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du arbetar självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet.

Gymnasiearbete

I slutet av VVS- och fastighetsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.