Naturbruksprogrammet, NB

Vill du arbeta med jordbruk, skog eller djur? Vill du jobba som greenkeepereller inom travsport? Då kanske Naturbruksprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

4 inriktningar

Djur

Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor.

Exempel på jobb

 • Arbete med hundar
 • Djurskötare inom lantbruk
 • Djurvårdare
 • Hästskötare med inriktning mot ridning eller trav

Lantbruk

Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen av landsbygden.

Exempel på jobb 

 • Landsbygdstjänster
 • Lantbruk med inriktning mot maskiner, djur eller växtodling

 

 

Skog

Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi.

Exempel på jobb

 • Jakt och viltvård
 • Naturguidning
 • Skogsmaskinförare
 • Skogsvårdare

Trädgård 

Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Du lär dig också biologi, teknik och ekonomi.

Exempel på jobb

 • Skötsel av utemiljöer
 • Trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsodling – friland eller växthus

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet granskar och reflekterar du kritiskt hur du kan bruka naturen på ett hållbart sätt. Du utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera och genomföra arbetsuppgifter och sedan bedöma resultatet.

Gymnasiearbete

I slutet av Naturbruksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.