Bygg och anläggningsprogrammet, BA

Är du intresserad av att lära dig hur man bygger, anlägger eller målar? Vill du veta när olika material används? Då kanske Bygg- och anläggningsprogrammet är något för dig. Du får också lära dig att använda ritningar, maskiner och verktyg. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

5 INRIKTNINGAR

Anläggningsfordon

Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. anläggningsmaskinförare.

Exempel på yrken:

 • Grävmaskinförare
 • Kranförare
 • Lastmaskinförare

Husbyggnad

Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.

Exempel på yrken

 • Betongarbetare
 • Glastekniker/Glasmästare
 • Golvläggare
 • Håltagare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Stenmontör
 • Ställningsbyggare
 • Takmontör
 • Träarbetare
 • Undertaksmontör

 

 

Måleri

Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsmålare.

Exempel på yrken

 • Målare

Mark och anläggning

Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar m.m. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Exempel på yrken

 • Anläggningsarbetare
 • Bantekniker/banarbetare
 • Beläggningsarbetare
 • Bergarbetare inom bygg och anläggning

Plåtslageri

Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och inneklimat. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Exempel på yrken

 • Byggnadsplåtslagare

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om byggnation och anläggning. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser.
På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan. Programgemensamt karaktärsämne är: bygg och anläggning.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Du lär dig att välja utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

Gymnasiearbete
I slutet av Bygg- och anläggningsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.