Tågteknikutbildning

Tågteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med avhjälpande och förebyggande underhåll av spårbundna fordon.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i spårbundna fordon. I detta ingår spårbundna fordons funktion och konstruktion samt felsökning, reparation och service av spårbundna fordon och deras kringutrustning. Eftersom tågtekniskt underhållsarbete präglas av höga krav på säkerhet och kvalitet är det av stor betydelse att undvika mänskliga felhandlingar. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om samspelet mellan människa och maskin.

Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustning som används blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till den specifika typen av spårfordon eller arbetsområde.

Utbildningen kan leda till arbete som till exempel tågmekaniker eller underhållsmekaniker.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.