Fordons- och transportprogrammet, FT

Är du intresserad av hur fordon fungerar och hur de underhålls? Eller hur olika transporter påverkar miljön? Då kanske Fordons och transportprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

5 inriktningar

Godshantering

Du lär dig om godshantering och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lager- och terminalarbetare.

Exempel på yrken

  • Lagerarbetare
  • Ramppersonal
  • Reservdelsspecialist

Karosseri och lackering

Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bilskadereparatör eller billackerare.

Exempel på yrken

  • Billackerare

Lastbil och mobila maskiner

Du lär dig om diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Exempel på yrken

  • Lastbils- och maskinmekaniker

 

 

Personbil

Du lär dig om diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personbilsmekaniker.

Exempel på yrken

  • Bilmekaniker

Transport

Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare eller lastbilsförare.

Exempel på yrken

  • Bussförare
  • Lastbilsförare

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om fordons funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på fordon.
Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också att använda datorer och olika datasystem.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: fordons- och transportbranschen och fordonsteknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär dig att välja rätt utrustning och metoder.

Gymnasiearbete
I slutet av Fordons- och transportprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.