Teknikprogrammet, TE

Är du intresserad av teknikutveckling? Vill du lära dig mer om människors möte med tekniken i teknisk utveckling, användning och kommunikation? Vill du skaffa dig en bred grundutbildning för att sedan läsa vidare? Då kanske Teknikprogrammet är något för dig.

5 INRIKTNINGAR

Design och produktutveckling

 • Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Informations- och medieteknik

 • Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Produktionsteknik

 • Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

 

Samhällsbyggande och miljö

 • Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.

Teknikvetenskap

 • Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Ett fjärde år - bli gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett fjärde år för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Läs mer om att bli gymnasieingenjör

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Så är programmet upplagt

På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • fysik
 • kemi
 • teknik

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • arkitektur
 • bild
 • biologi
 • ellära
 • eventteknik
 • filosofi
 • fysik
 • geografi
 • historia
 • hållbart samhälle
 • medicinsk teknik
 • nätverksteknik
 • pedagogik
 • programmering
 • psykologi
 • svenska
 • webbteknik

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

Gymnasiearbete

I slutet av Teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Vilka högskoleutbildningar har du behörighet till om du går teknikprogrammet?

Se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till här.

Mer information från Skolverket