Naturvetenskapsprogrammet, NA

Är du intresserad av matematik och naturvetenskap? Tycker du det är roligt att experimentera och laborera? Vill du skaffa dig en bred grundutbildning för att sedan läsa vidare? Då kanske det Naturvetenskapliga programmet är något för dig?

2 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Naturvetenskap

 • Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik.

 

 

Naturvetenskap och samhälle

 • Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

Så är programmet upplagt

På Naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, fysik, kemi och moderna språk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • biologi
 • dator- och kommunikationsteknik
 • filosofi
 • geografi
 • hållbart samhälle
 • kemi
 • konstruktion
 • matematik
 • programmering
 • psykologi
 • teknik
 • träningslära
 • webbteknik

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.

Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Gymnasiearbete

I slutet av Naturvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Vilka högskoleutbildningar har du behörighet till om du går naturvetenskapsprogrammet?

Se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till här.

Mer information från Skolverket