Hotell- och turismprogrammet, HT

Vill du arbeta på hotell eller med turism? Tycker du om att träffa människor? Vill du ge gästerna god service? Då kanske Hotell- och turismprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

2 inriktningar

Hotell och konferens

Du lär dig om ett hotells olika avdelningar och verksamheten på konferenser. Du tränar service, bemötande och hur man organiserar, planerar och genomför möten och evenemang.

Exempel på yrken

Inom reception, inom bokning, konferens eller våningsservice

 

 

 

 

Turism och resor

Du lär dig om turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser, resmål och resvägar samt får träna dig i service, bemötande.

Exempel på yrken

Iinom aktiviteter och upplevelser, turistinformation, guidning eller bokning och försäljning.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi, och om människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: engelska, entreprenörskap, hotell, konferens och evenemang, service och bemötande och turism.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser de erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser de har.

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla en yrkesmässig relation till gäster och kunder. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information, och att ta ansvar och handla med omdöme.

Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Gymnasiearbete

I slutet av Hotell- och turismprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.