Matematik/naturvetenskap

Gillar du problemlösning, vetenskapligt och kreativt tänkande? Kanske drömmer du om en framtid som forskare? Välj ett program med spännande experiment och en försmak av universitetet. Här hittar du Sveriges spetsutbildningar inom matematik/naturvetenskap. 


Matematikgymnasiet

Matematikgymnasiet är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet. Här läser du matematikkurser parallellt och i snabbare takt. Alla kurser är väl inarbetade och vi har ett utvecklat samarbete med Stockholms universitet. Du får en bättre helhetsbild av matematik som ämne. Du får också tillfälle att öva kreativt tänkande och möjlighet att bli en bra problemlösare.

Danderyd: Danderyds gymnasium


Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets

Tycker du matematik och problemlösning är roligt och upplever du att det ibland går långsamt fram på vanliga matematiklektioner? På Hvitfeldtska gymnasiets naturvetenskapliga program finns sedan flera år en matematiksektion, där du tillsammans med andra matematikintresserade kan läsa i snabbare takt, utveckla din problemlösningsförmåga, och få en djupare inblick i matematiken.

Göteborg: Hvitfeldtska gymnasiet


Spetsutbildning i matematik  Leonardo

Upptäckarlusta är ledordet! Den matematiska spetsutbildningen Leonardo syftar till att du som har talang för matematik ska ges en utbildningsmiljö som engagerar och öppnar nya oanade möjligheter med matematiken som guide. Tillsammans fördjupar och breddar vi vår matematiska förståelse och använder matematiken för att förklara olika ämnesområden och samhällsutvecklingen som helhet.

Karlskrona:Ehrensvärdska gymnasiet


Matematik  spets

Naturvetenskapsprogrammet (NA) erbjuder som enda program i Norrland en riksrekryterande spetsutbildning inom matematik. Du läser i grunden Naturvetenskapsprogrammet, men under årkurs 2 läser du mer matematik. Väljer du att läsa upp till fullständig naturvetenskaplig behörighet väljer du dessa som programfördjupning och individuella val. Du får arbeta tillsammans med kunniga och engagerade lärare samt göra experiment, exkursioner och ämnesövergripande projekt.

Luleå: Luelå gymnasieskola


Fysikprogrammet

Fysikprogrammets idé är att ge breda och fördjupade kunskaper i fysik för att erövra en förmåga att se fysikens centrala roll i samspelet med de övriga naturvetenskaperna samt medicin och ekonomi.

Lund: Polhemskolan


Matematikprogrammet

Spetsutbildningen i matematik är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet, NA, där du läser matematikkurser parallellt och i snabbare takt. Utbildningen har ett utvecklat samarbete med Lunds universitet och därifrån kommer också föreläsare på några av momenten. Utbildningen syftar till att ge dig en bättre helhetsbild av matematik som ämne.

Lund: Polhemsskolan


Spetsutbildning marinbiologi

Marinbiologisk spetsutbildning ger dig som elev såväl fördjupade som breda kunskaper inom ämnet marinbiologi och naturvetenskap. I utbildningen betonas det naturvetenskapliga arbetssättet. Genom ett tematiskt arbetssätt får du möjlighet att träna på att arbeta som en forskare.

Lysekil: Gullmarsgymnasiet


Scienceprogrammet – spetsutbildning i naturvetenskap

Vill du förbereda dig för forskarutbildning inom naturvetenskap och matematik? Scienceprogrammet passar dig som har ett särskilt intresse för matematik, fysik och kemi. Här studerar du i snabbare takt, med möjlighet att delta i kurser vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Södertörns högskola. Med spetsprogrammet får du en av de bästa utbildningarna i Europa.

Strängnäs: Europaskolan Strängnäs


Life Science

Siktar du på djupa kunskaper inom biologi, biovetenskap och kemi? Behovet av framtida naturvetare är stort. Life Science är en spetsutbildning inom Naturvetenskaps­programmet, som gör dig väl förberedd för universitetsstudier inom medicin, biologi, kemi eller närliggande områden. Vi samarbetar med Örebro universitet och Marine Biological Laboratory. Det ger dig möjlighet att läsa en högskolekurs i molekylärbiologi i årskurs tre.

Örebro: Rudbecksgymnasiet

Källa: www.spetsutbildningar.se/