Information för föräldrar

Att vara supporter under gymnasievalet

Hej förälder!

Det är inte alltid så lätt att stötta och råda, dessutom är det mycket att hålla reda på vid ett gymnasieval. Det kan kännas stressigt, svårt och ibland blir ni kanske osams. Men du som förälder är jätteviktig genom hela processen. Det är utifrån din tonårings förutsättningar, intressen och mål som du kan vara bollplank, ifrågasätta och ge bekräftelse. Genom att finnas med som ett stöd, uppmuntra och hjälpa till att läsa på och kolla upp kommer ni långt tillsammans. Glöm heller aldrig att lyssna! Det är alltid ditt barns eget val, men följ med längs resan!

 Kom ihåg! Desto tidigare ni börjar- ju bättre, så slipper ni stress och tidspress.

Ha gott om tid och sitt ner tillsammans med lite fika för att börja fundera.

Exempel på frågor:

 • Vad tycker du om ämnena i skolan? Har du några du gillar mer?
 • Var skulle du kunna se dig själv i framtiden?
 • Vilka är dina intressen?
 • Vad skulle ditt drömjobb kunna vara?
 • Vill du ut och jobba så fort som möjligt? Eller är du intresserad av att studera vidare?
 • Styrkor och svagheter?
 • Kan man koppla någon av styrkorna till ett program eller yrke?
 • Om du inte brydde dig om vad någon annan sa, vad skulle du välja då?
 • Skriv ner era svar och funderingar!

Här finns fler tips på frågeställningar till dig som är vårdnadshavare som du kan använda dig av vid samtal kring studieval med ditt barn.

Gör en liten tidsplan:
Boka in gymnasiemässa, öppet hus, ”elev för en dag” och ett möte med studie- och yrkesvägledaren på skolan. Förbered frågor.

Fundera också över:

 • Finns det något medicinskt att ta hänsyn till vid gymnasieval eller yrkesval?
 • Hur fungerar resor till och från skolan?
 • Är idrottsmöjligheter viktiga?

Låt processen ta sin tid, ha återkommande stunder när ni kan väga för- och nackdelar. Beslutet är alltid din tonårings eget. Men, glöm inte att ditt intresse, och support gör stor skillnad. Du kan hjälpa till med struktur, research och finnas där att prata med. Var också öppen för att ta reda på mer, till exempel: vad för behörighet som krävs, hur arbetsmarknaden ser ut och ändringarna på yrkesprogrammen. Många yrkesprogram är en snabb väg till ett jobb, då det ofta är bristyrken på arbetsmarknaden. Från 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet på alla gymnasieprogram. Läs mer här: Skolverket.

Det absolut viktigaste är att din tonåring kommer trivas på gymnasiet. Det är också väldigt viktigt att gå klart gymnasiet och ta examen för bäst chanser till jobb i framtiden. Om man trivs har man också störst chans att lyckas!

Stötta när det går tungt!
Det är inte ovanligt att elever känner sig väldigt trötta sista året i högstadiet. Utan att veta om det är många redo för förändring. Men det känns kanske som en ytterligare stress och ett krav att veta vad man vill. Här är du som förälder jätteviktig, försök bidra med positiva känslor samtidigt som du möter din tonåring i all stress. Visa förståelse och hjälp till att bygga rutiner och struktur. Återgå till basen, att sova tillräckligt, äta bra, röra på sig och få frisk luft. Hjälp till att lägga upp gymnasievalet så att det får ta lite tid. Kom ihåg att det finns många vägar till samma mål, och man behöver inte veta vad man vill resten av livet. Lägg fokus på här, nu och vad som verkar mest intressant.

Behöver du information på ett annat språk? Other languages please look here:
Skolverket film om gymnasiet: Skolverket other languages.
För mer information om skola och gymnasium: School and other languages.

Tips till dig som förälder A4 att trycka ut och sätta upp.