Information för föräldrar

Hej förälder!

Du som förälder är jätteviktig i din tonårings valprocess!!

Det är utifrån din tonårings förutsättningar, intressen och mål i livet som du kan vara bollplank, ifrågasättare och bekräftare för det är du som känner din tonåring allra bäst.
Sätt igång samtalen i god tid. Ofta blir det stressigt mot slutet.

Frågor att fundera över:

 • Prata med din tonåring:
  - Vad är du intresserad av?
  - Vilka drömmar har du?
  - Vilka ämnen gillar du bäst och vilka tycker du inte så mycket om?
 • Hur är din tonåring som person, mer praktisk eller teoretisk?
 • Vilka är tonåringens styrkor/svagheter?
 • Vill tonåringen ut och jobba så fort som möjligt eller finns tanken att studera vidare?
 • Skriv ner viktiga datum och se till att din tonåring följer tidplanen.
 • Följ med din tonåring på ev Gymnasiemässa och skolornas Öppet Hus.
 • Har din tonåring någon sjukdom, allergier eller något annat att ta hänsyn till?
 • Hur fungerar resor till/från skolan?
 • Har lärarna behörighet på skolan?

Se till att du och din tonåring har så mycket information som möjligt och prata så mycket ni kan fram och tillbaka, väg fördelar mot nackdelar, så kommer ni förhoppningsvis fram till ett val som känns bra.

____________________________________________

När din tonåring ska välja skola

Att stötta utan att styra kan vara lättare sagt än gjort. Men det går att hjälpa din tonåring i valet på ett diplomatiskt sätt. 
Det talas mycket om att det är tonåringens val (och det stämmer!) men som förälder kan du ta ansvar för att processen och funderandet kommer igång. Prata om valet hemma, hjälp till att skapa struktur och håll koll på viktiga datum – och följ gärna med på både mässan och Öppet hus.

VAR EN SUPPORTER
Om du har en nyfiken, undersökande och positiv attityd smittar det av sig. Du har möjlighet att vara din tonårings största supporter och visst kan ni göra stora delar av jobbet tillsammans, så länge du är medveten om att du inte har någon bestämmanderätt.
Ett vanligt misstag föräldrar gör är att snabbt vilja jaga fram ett beslut. Låt processen få ta tid och var intresserad och ställ frågor när din tonåring räknar upp sina alternativ. Oavsett vilket program som väljs i slutändan finns idag möjligheter att gå vidare både inom ett yrke eller studier, även inom yrkesprogrammen. Det gäller bara att vara insatt i hur man skaffar sig behörighet. Så även om du gärna ser att din tonåring väljer ett högskoleförberedande program, kom ihåg att självförtroende, självkänsla och lust att lära är stommen för en trivsam gymnasietid – här kan även yrkesprogrammen ge en bra grund.

VAD DU KAN HJÄLPA TILL MED
Det finns många sätt att vara involverad i sin tonårings val. Tänk på att det var länge sedan du själv gick i gymnasiet. Mycket har hänt både i världen och med skolväsendet, så även du kan behöva söka information via internet eller genom att ringa och prata med studie- och yrkesvägledaren på din tonårings skola. Gå på informationsträffar eller föräldramöten och prata med andra föräldrar i ditt nätverk om vad de har för tankar. Din attityd är superviktig, alla tonåringar behöver peppas till att nå sina mål och få höra att gymnasiet öppnar en ny värld. Och kom ihåg: det finns ett gymnasium för alla, oavsett hur betygen ser ut.

Källa: Liselotte ”Lotta” Fries, Studie- och yrkesvägledare på Adolf Fredriks Skola.

Lycka till!