7 saker att känna till

 1. Vad väljer man emellan?
  Det finns 18 nationella gymnasieprogram och de delas upp i högskoleförberedande och yrkesprogram. Men glöm inte att grundläggande högskolebehörighet ingår på alla program från och med 2023.
 1. Idrottsfantast?
  Om man satsar på idrott finns det både för den som verkligen satsar: riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt idrottsgymnasium (NIU). Samt för den som bara önskar mer idrott på schemat inom sin sport: lokal idrottsutbildning (LIU). Kolla med skolorna i förväg.
 1. Om man inte blir behörig?
  Då finns Introduktionsprogrammet. Där läser man de betyg som fattas och kan sedan söka in på ett nationellt program.
 1. Längtan efter en riktig arbetsplats?
  På yrkesprogram ingår APL (praktik) och ibland är det även möjligt att läsa som lärling, det vill säga vara på en arbetsplats minst halva studietiden, från det att lärlingsutbildningen påbörjats.
 1. Undervisning på engelska?
  IB-programmet finns på flera håll i Sverige. Programmet är förberedande för vidare studier och ger en internationellt känd examen.
 1. Annat modersmål än svenska?
  Det finns möjlighet att få stöd genom modersmålsundervisning, läsa svenska som andraspråk samt att även få studiehandledning på modersmålet. Fråga skolan i förväg för bästa möjliga support!
 1. Önskas någon särskild kurs?
  På gymnasiet har man också ett individuellt val. Hör med skolan i förväg vilka olika ämnen som erbjuds.