Teknikcollege Örebro

Drömmer du om en framtidssäkrad karriär?

Certifierad utbildning
Drömmar är viktiga och kan bli verklighet om du tar chansen. Vi på Teknikcollege vill ge dig chansen att få en certifierad utbildning och ser till att din utbildning matchar de behov som Sveriges mest innovativa och spännande industriföretag har.

Vi ser till att du får möta rätt människor, som snabbt hjälper dig komma igång med karriären eller med högre studier.

Jag sökte utbildningen för att jag ville utmana mig själv och göra mig själv en tjänst inför framtiden. Genom att gå ett praktiskt program kan jag efter studenten välja att jobba eller studera vidare.
Elev, Industritekniska programmet

Teknik
Så när du funderar över vilken utbildning du ska välja – välj en av Örebro läns teknikinriktade gymnasieskolor: Tullängsgymnasiet, Möckelgymnasiet, Alléskolan, Lindeskolan, Masugnen och Rinman Education. Hos dessa skolor är de två gymnasieprogrammen Teknikprogrammet och Industritekniska programmet och alla deras inriktningar certifierade av Teknikcollege.

Om jag ska beskriva min utbildning med tre ord skulle de vara: brett, roligt och lärorikt.
Elev, Teknikprogrammet

Samarbete - Näringsliv
Teknikcollege Örebro län är ett samarbete mellan kommunerna i länet, utbildningsanordnare och lokala industriföretag. Detta innebär att lokala företag ingår i styrgrupper, erbjuder praktikplatser, sommarjobb, studiebesök och gästföreläsningar. Företagen tycker också till om kursernas innehåll så att utbildningarna är moderna och leder till att eleverna antingen kan läsa vidare på högskolan eller börja arbeta direkt efter sin gymnasieexamen.

Läs mer
Se för mer information om de teknikinriktade utbildningarna och om våra samarbetande företag.

Vi hjälper dig framtidssäkra karriären!

 

5 GYMNASIESKOLOR
CERTIFIERADE SKOLOR OCH UTBILDNINGAR I ÖREBRO LÄN

Alléskolan
Teknikprogrammet: Information- och medieteknik, Design- och produktutveckling, Teknikvetenskap, Produktionsteknik
Industritekniska programmet: Svetsteknik, Produkt- och maskinteknik

Lindeskolan
Teknikprogrammet: Information- och medieteknik, Design- och produktutveckling, Teknikvetenskap
Industritekniska programmet: Produkt- och maskinteknik

Möckelgymnasiet
Teknikprogrammet: Information- och medieteknik, Design- och produktutveckling
Industritekniska programmet: Svetsteknik, Produkt- och maskinteknik

Rinman Education
Industritekniska programmet: Svetsteknik, Processteknik, Produkt- och maskinteknik, Driftsäkerhet och underhåll

Tullängsgymnasiet
Teknikprogrammet: Information- och medieteknik, Samhällsbyggnad och miljö, Produktionsteknik, Design och produktutveckling, Teknikvetenskap