Jurist/Skadehandläggare

Jurist/skadehandläggare - Jennie
Jag är 33 år och har först arbetat i 2,5 år som jurist på en arbetsgivarorganisation och sedan 4 år tillbaka som jurist på Länsförsäkringar.

Jag valde mitt yrke på grund av…
Att jag alltid varit säker på att jag ville ha ett arbete där man får analysera, tänka kritiskt och logiskt! Jag gillar problemlösning.

Jag har följande utbildning
Gymnasiet: Samhällsvetenskaplig linje
Universitet/Högskola: Juris kandidat programmet

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Juristutbildning (juris kandidat utbildning)

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att jag får lära mig nya saker varje dag! Det är också stor variation mellan mina arbetsuppgifter och många roliga möten med olika människor!

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Under vissa perioder kan arbetsbelastningen vara högre än vanligt. Då kan det vara svårt att dels prioritera arbetsordningen och dels ta sig tid att sätta sig in i komplicerade ärenden.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Som jurist på ett försäkringsbolag fungerar du som kunskapsbank både för dina medarbetare och för kunderna.

Varje dag ser olika ut men min huvudsakliga uppgift är att hjälpa våra kunder när någon kräver att de ska betala för en skada som det påstås att de orsakat. Det innebär att jag dels utreder vad kundens försäkring täcker, om kunden kan anses skadeståndsrättsligt ansvarig för det som hänt och vilken ersättning kunden eventuellt är skyldig att betala till kravställaren. En sådan utredning kan, beroende på ärende, gå väldigt snabbt eller ta längre tid.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Stora och i princip obegränsade!

För den som vill, finns det alltid möjligheter att utvecklas inom det egna ansvarsområdet, ta sig an nya uppgifter och specialisera sig. Sedan kan du även söka andra befattningar inom bolaget.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Inom mitt yrke utvecklas jag hela tiden och ställs inför nya utmaningar. Jag har under mina år som anställd på Länsförsäkringar lärt mig oerhört mycket, både inom det juridiska området men även inom andra områden. En fördel är att jag jobbar på ett bolag med flera andra yrkesgrupper där vi kan dra nytta av varandra. Mitt jobb innebär också mycket kontakt med människor vilket jag tycker är extra roligt.