Näringslivsstrateg

Jag heter Ulrika och har jobbat med utveckling av föreningar, näringsliv och landsbygd i 15 år, varav fyra år i Varbergs kommun.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag har ett stort samhällsintresse och tycker om att ha kontakt med människor. Jag har varit aktiv i olika föreningar sen jag var liten så att få jobba med team för att få dem att utvecklas kändes som att det passade mig. Sen har jag utvecklat ett stort intresse för landsbygdsfrågor.  

Jag har följande utbildning
Statsvetare och ekonom med dubbel kandidatexamen från Högskolan i Halmstad. Utöver min högskoleutbildning så har jag gått flera kurser i ledarskap samt lärt mig mycket genom olika styrelser i föreningslivet och inom politiken.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Det finns inte ett tydligt svar på frågan. Kravet är en högskoleutbildning lämpligast med samhällsinriktning. Kunskaper i ekonomi och organisation kan också vara ett plus.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Alla människor jag träffar! Och att kunna göra stor skillnad. Det vill jag gärna poängtera; om man är öppen för att söka nya vägar och hitta lösningar kan man verkligen göra skillnad för människor när man jobbar kommunalt. Särskilt i en kommun som Varberg, som vill utvecklas och har så stora möjligheter att göra det. Jag tycker det är roligt att jobba i en demokratiskt styrd organisation på uppdrag av invånare, att få jobba för att man ska kunna må och ha det bra i Varbergs kommun. En annan bra grej med att jobba här är att det är nära till ett dopp på ”Damernas”, en löprunda i Påskbergsskogen eller ett gratispass på kommungymmet – även om gymmet skulle kunna snäppas upp (skratt).

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland vill man att saker skall gå fortare än vad det gör i en offentlig organisation. Demokrati tar lite tid och ibland blir det lite frustrerande. Samtidigt som jag har stor frihet med min arbetstid jobbar jag en del kvällar (ett normalt år) som inte alltid är lätta att kombinera med barnens fritidsaktiveter.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag ser mig som en problemlösare som identifierar behov och kommer med förslag på lösningar om hur kommunen kan förenkla för invånare och företagare. Arbetet handlar mycket om att vara ute och träffa företag, byalag och föreningar, varvat med en del ensamjobb på kontoret. Jag jobbar till exempel med ortsutvecklingsstrategier och arbetet för ett gott företagsklimat.

En dag börjar oftast med att jag går igenom min inkorg och svarar på de mail som kommit in. Det kan vara frågor från invånare ofta på landsbygden som undrar eller vill ha kontakt med någon i kommunen. Är det måndag har jag möte med mitt arbetslag av näringslivsutvecklare där jag håller samman våra gemensamma frågor för veckan som kommer. Det kan var vem som går på vilket möte, hur vi skall lägga upp programmen på våra olika företagsträffar, kommunikation kring aktiviteter och mycket mer.

Ibland har jag uppdrag att skriva ärenden till politiken. Det innebär att jag beskriver varför och vad som bör genomföras och vad det i så fall skulle kosta så att politiken kan ta ställning till om det är något man skall genomföra. Ibland sker även en muntlig presentation.

Ofta kräver någon av de förfrågningar som inkommit på mail ett telefonsamtal, möte eller uppföljning på något sätt. Här är jag som en mäklare mellan den som har frågan och den som kan svara.

På kvällen kan jag vara bjuden till en samhällsförening för ett möte kring orten eller någon specifik fråga. Genom att träffa många människor skaffar jag mig kunskap om hur vi på bästa sätt kan hantera olika frågor.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Utvecklingsmöjligheterna är många men det är mycket upp till vad man själv vill utveckla. Varbergs kommun är en stor organisation och jag har fått möjligheten att gå en utbildning som heter morgondagens ledare. Utbildningen riktar sig till dem som kan tänka sig en chefsroll i framtiden.

Övrigt intressant med mitt yrke är
Jag är stolt över att kunna säga att jag jobbar i Varbergs kommun och jag är väldigt stolt över min arbetsplats och mina kollegor eftersom jag ser på nära håll vad vi åstadkommer, att vi gör mycket bra. Enstaka insatser som jag är stolt över är exempelvis Åkturen, landsbygdschecken och byapengen som jag har varit med och drivit fram.

Jag skrattar jämt på jobbet! Vi har väldigt roligt tillsammans. Många frågor löser man ju bäst genom samarbete och jag samlar gärna kollegorna i det vi kallar ”powerrummet” för att hitta gemensamma lösningar på problem som dyker upp.

Som ny på jobbet är det bra att ställa många frågor, både till nära kollegor och personer runtom. Sök samarbeten och sno idéer, det är bättre än att uppfinna hjulet igen. Och våga jobba med kollegor som har mer kunskap än du själv är – det är ett jättebra sätt att lära sig!